En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Okategoriserade

1 2 3 28

Inför Koloniträdgårdsförbundets 100-årsfirande 2021 har kampanjen om 1.000 nya träd och buskar i landets koloniträdgårdar redan startat.

Nu drar planeringen av jubileet igång. Det blir också ett gyllene tillfälle att göra både förbund och föreningar mera synliga för beslutsfattare och andra. Därmed tydliggörs koloniträdgårdsrörelsens betydelse för samhälle och biologisk mångfald, vilket är viktigt för koloniträdgårdarnas framtid.   Det är medlemsföreningarna som är förbundet,  och jubileet ska vi utforma tillsammans.

Det är avgörande att firandet blir både roligt och intressant, och att det når ut i hela landet.   Därför behövs nu ambassadörer  som blir kommunikationskanaler för information, idéer, feedback osv mellan regionerna och förbundet. 

Finns det någon i er förening  som har lust att engagera sig i jubileumsfirandet genom att vara Stockholmsregionens ambassadör? Mejla då namn och mejladress till   ulrica@koloni.org. Helst   före 25 sept, så att zoom-inbjudan till   startmötet torsdagen den 1 okt kl 17.00  hinner ut i tid. Men den som inte har möjlighet att delta i detta möte blir i stället kontaktad vid annat tillfälle.   

Förhoppningsfulla hälsningar från styrelsen för
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

Lördagen den 29 augusti blir det Ljusfest på kolonin! 

Vill du ljussätta din trädgård kan du anmäla det till Ingalill genom att skicka ett sms till 0736819264 med namn, lottnummer och om du vill ha öppen eller stängd grind före den 27 augusti.

Välkommen att vara med önskar Studiegruppen

Så här står det i ett cirkulär från SK (föreningen Stockholms Koloniträdgårdar): ”Hittills har tre koloniträdgårdsområden i Stockholm granskats av Miljöförvaltningen. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten.” Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid – annars blir det mer böter.

Vi vet inte om de kommer och kontrollerar oss i Skarpnäcks Koloniområde, men med stor sannolikhet kommer de förr eller senare. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer att titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten och/eller egna duschar, som inte heller är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm Stad.

Så här står det i paragraf 6 i det ”Arrendekontrakt – Medlemsavtal” du har med föreningen: ”Medlemmen äger inte rätt att ha enskilda avlopps- eller vattenledningar av vad slag det vara må utan att föreningen eller Stockholms Stad lämnat tillstånd i varje särskilt fall.” Avtalet föreningen har med staden säger i sin tur att föreningen inte heller kan bevilja detta.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena.

Detta är tillåtet enligt Miljöförvaltningen:

  • Utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården.
  • Om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med.

Godtagbara exempel från Miljöförvaltningen:

  • Diskbänk utan fast avlopp till mark.
  • En slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta.
  • Tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.
1 2 3 28
Arkiv