En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Okategoriserade

1 2 3 14

Nästa år kommer vi att kunna lämna kvistar o.dyl. även på onsdagkvällar vid två tillfällen. Se schemat.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus): Lupinerna är vackra, men extremt invasiva och bör betraktas som en växternas mördarsnigel.

Vad är problemet med lupiner?

Det är en snabbväxande, flerårig art som sprider sig effektivt med frön, men även genom underjordisk jordstam, och kan föröka sig med rotbitar. Eftersom blomsterlupin är en kvävefixerande art ökar kvävehalten i jorden där den växer, vilket kan påverka omgivande flora.

Hur bekämpar man lupinerna?

Lupinen är envis och seg och därför måste bekämpningen vara långsiktig och upprepas ofta. Rötterna klarar övervintringen bra och fröna i marken bevarar sin grobarhet i många år. I första hand bör man se till att det inte bildas några frön genom att kapa av blomstjälkarna innan fröna mognar. Då fylls inte fröbanken i marken på och inga fler frön sprids ut i omgivningen.

Nya och små bestånd bekämpas bäst genom att man gräver upp dem med rötterna. Det är en arbetsam men effektiv metod. Låt rötterna ligga och torka – lägg dem inte i komposten!

Till följd av grävandet kan en del av fröna i marken komma att gro. Därför måste man rensa området regelbundet under de följande åren.

 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera): Jättebalsaminen blir ungefär en och en halv meter hög och är en ettårig ört (blomma). Den är därför lättare att bekämpa och kan dras upp med rötterna. Däremot har den en mycket effektiv fröspridning eftersom frukterna skjuter iväg kaskader av frön i små explosioner.

Hur kan man bekämpa jättebalsaminer?

Plockning!

* Jättebalsaminerna dras upp för hand innan fröna mognar.

* Växtavfallet ska helst torkas ordentligt eller brännas, eftersom jättebalsaminens frön kan mogna även efter att växterna kapats, och de kapade stjälkarna kan bilda rötter och fortsätta växa.

* Genom att samla ihop växtavfallet och trampa på stjälkarna så att de krossas kan man minska risken för att stjälkarna fortsätter att växa och att fröna mognar.

* Det är bra att hålla det bekämpade området under uppsikt under sommaren och avlägsna nya plantor eller åtminstone blommor.

 

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis): Kanadensiskt gullris är en odlad växt som ofta uppträder i stor mängd i trädgårdar, vid vägkanter och på industrimark). Den sprider sig lätt, kanske mycket för att folk tröttnar på den i sin trädgård, där den tar över och man då istället slänger ut den i skogen.

Till Sverige kom den 1864 och det första förvildade exemplaret noterades 1870 i Skåne. Det kanadensiska gullriset sprider sig ofta från botaniska trädgårdar eller parker och har i Sverige blivit vanligt i förvildat tillstånd. Spridning sker med frön i vinden, ett skott kan producera över 10 000 frön med flygfjun, och rhizomer i jord från trädgårdars skräp- eller komposthögar. Som många andra högväxta örter skuggar det kanadensiska gullriset ut lägre växtlighet och kan komma att dominera större områden. Växten är en stor källa för hösnuva och pollenallergi. Den kan också agera värd för skadeinsekter.

Hur kan man bekämpa kanadensiskt gullris?

Det är arbetsamt att bekämpa omfångsrika växtbestånd, eftersom gullrissläktets rhizom är uthålliga. Man har lyckats utrota växtbestånd genom att klippa ner dem under flera år både på våren och på höstenParkslide (Fallopia japonica): Parkslide är en främmande art i landet, den kommer ursprungligen från Asien. Den kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp. Artens förekomst har också negativa effekter på biologisk mångfald. Parkslide tränger ut inhemska arter genom att täcka stora områden. Arten, som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Om man gör det tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år. Parkslide är en art som gynnas av varmare klimat.

Förhindra att sprida parkslide

  • Plantera inte parkslide i din trädgård.
  • Slå inte med hackande redskap, små delar av stammen kan slå rot och ge upphov till nya plantor.
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar.
  • Minsta lilla rotbit som slängs ut i naturen kan bilda ett nytt bestånd.

Sammanställt av Thomas Lindqvist

Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen 2017. En liten återblick på min första sommar som ordförande.

De första ord jag tänker, otroligt roligt. Det händer en massa roliga saker i området, många intressanta kolonister och blivande kolonister i intressekön. Min telefon och mail har gått varm under sommaren. Men det var något jag hade förstått att det skulle kunna bli.

Regn under själva våren och sommaren fick vi inte så mycket av. Inte heller fick vi någon riktigt värme. För mig har det märkts i trädgården. Framför allt så har min chili inte mognat så de har fått åka in i stugan, får hoppas att de mognar där. Men andra grönsaker har växt bra. Har i år fått rätt mycket potatis. Alla har vi nog en favorit, min är Chérie. En potatis som får ett rött skal och som har givit mig stora potatisar. Nu har jag syltat, saftat, fryst in och kokat in allt i trädgården. Ja, nästan allt.  Har pumporna kvar att fixa till. Många har frågat mig om jag äter allt som jag odlar. Mycket av det äter jag själv. Är självförsörjande på en hel del grönsaker men framför allt så ger jag bort. Mycket bra ”gå bort presenter” och julklappar till dem som inte har trädgård.

Styrelsen har under säsongen gått syn tre gånger. Som jag har skrivit tidigare så har många kolonister underbara trädgårdar som de odlar i och sköter om. Men de som inte gör det syns när man går runt. Styrelsen har samtal med dem men tyvärr är vissa av kolonisterna svåra att få tag i. Vi kan se att det ofta är de som inte är ute i sin stuga speciellt mycket under säsongen. Man kan undra varför de är medlemmar i föreningen om man inte odlar och sköter om sin tomt och stuga?

Styrelsen vill redan nu berätta att under nästa säsong så kommer vi behöva bli tydligare när det gäller häckar, portaler och hängande växter och träd.  Vi kommer att ha en ny leverantör som ska sköta om slamsugningen och de har strikta krav om de ska köra inom området. Vi kommer att lägga upp detta på hemsidan så alla ser vad som gäller. Detta kommer även att gälla parkerade bilar som står fel och inte följer parkeringsreglerna.

Vid senaste styrelsemötet tog vi beslut om städrutiner för de gemensamma toaletterna. Att ta fram gemensamma städrutiner har kommit fram som ett önskemål från områdesrepresentanterna. Tyvärr så har detta varit ett problem i många av områdena så nu hoppas vi att det kan bli till hjälp när vi har lagt en lägsta nivå. Vi har även bildat en arbetsgrupp som ska tittat på parkeringsfrågan. Syftet är att styrelsen ska ha ett förslag som ska kunna läggas fram till årsmötet. Så även om många håller på att packa ihop för årets säsong så kommer styrelsen att fortsätta att jobba med en hel del frågor inför nästa år. Min förhoppning är att vi kommer att skriva några rader efter varje styrelsemöte även under vintern.

Förhoppningsvis så kommer vi inte att få lika många påhälsningar under den här hösten/vintern. Under höstmarknaden så hade vi möjlighet att köpa bommar mm. För tyvärr så är det så att det är vi som kolonister som måste göra det svårare för tjuven. Och det innebär även att besöka stugan under vintern för att ha koll på läget. Bra att prata med sina närmaste grannar att det är okej att gå in på tomterna för att se om man har haft påhälsning för att kunna hjälpas åt i kampen mot inbrott.

Vill även passa på att tacka alla som ställer upp för vår förening. Vi skulle inte få mycket gjort om vi inte hade dessa personer som ställer upp. Ett stort tack.

Har börjat flytta hem en del grejor. Nästan samma dag som jag har flyttat hem börjar jag längta tillbaka för att få flytta ut igen. Börjar räkna dagarna hur många dagar det är kvar innan jag kan flytta ut och en ny säsong tar vid.

Vid tangentbordet

Carina Lenngren

Här kommer några rader från vice ordförande/byggansvarig. Som byggansvarig har jag cyklat och promenerat alla gator upp och ner ett flertal gånger under säsongen. Ibland har stugägaren varit hemma och då har vi tittat på alla deras husprojekt/husdrömmar.

Och i de flesta fallen är det bara att sätta igång och planera och göra virkesinköp. Så fråga hellre än gång för mycket än inte alls. Vad som har varit svårast är att hitta till rätt kolonist, då många inte har varken har stugnummer eller gatunummer uppsatt på sin stuga.

Eftersom jag är ny i styrelsen så har det även varit en ny erfarenhet att ”sitta på” kontoret på onsdagskvällarna. Men tack vare de gamla erfarna styrelsemedlemmarna, har även det gått bra.

Som styrelsemedlem har jag fått lära mig mycket om hur vår fina koloniförening sköts av alla eldsjälar, som tex trivselkvällarna, studiegruppen och inte minst städningen av dusch/bastu.

Så ni som medlemmar, fundera verkligen om ni inte vill vara med i någon arbetsgrupp/styrelsen/områdesrepresetant och bidra med er erfarenhet. Vår fina förening fungerar endast med oss medlemmar.

Ytterligare en ny erfarenhet är trädgårds synen som inträffar varje år, det som jag blir mest förundrad över är hur dåligt vi sköter våra öppna komposter. Som vanligt är det jätte jätte många  som sköter de perfekt. Men vid flera stugor ser man grenar som är ca 10 cm tjocka slängda i komposten! Hur ska dessa kunna bli jord inom en rimlig tid, det går över mitt förstånd.

I år har vi även pratat om att det är mycket råttor inom vårat område, vilket vi själva tyvärr bidrar till väldigt mycket. När jag flyttade in 2015 skulle jag städa/ ta bort den gamla komposten och finner till min stora förskräckelse ett stor rått bo med ca 8-10 råttbäbisar, stora som tumnageln. Hur länge den komposten har varit orörd vill jag helst inte veta. Så snälla ni, ta hand om era komposter.

Jag vet att en kolonist ska hålla i en kort kompostkurs 20 aug, titta på hemsidan för mer information.

Sommarmötet: Blev en blöt historia, mkt regn men även mycket information. Åhörarna verkade uppskatta arbetet från styrelsen när det gäller att granska de kolonister som har mindre välskötta tomter. Det togs även upp att det i framtiden ev kunna ändra i stadgarna att vi ska ha två fruktträd, idag står det minst två äppelträd. Sedan hade vi de olika stationerna som var välbesökta.

Styrelsemöte 8/8

Nu har det tillkommit en till ansvarig i trädgruppen, så vi välkomnar Ann-Kathrin Sankell till gruppen.

Vi har också kommit överens om enhetlig färg till våra uthus, sk herrgårdsgul, så vid nästa tillfälle som uthusen ska målas om använder samtliga områden denna fina gula färg. Mer information på områdesmötet i aug.

Inom en snar framtid ska stubbarna tas bort vid lekparken, så att det känns säkrare för barnen.

Hälsningar Eva Vänskä

1 2 3 14
Arkiv