En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Okategoriserade

1 2 3 27

Så här står det i ett cirkulär från SK (föreningen Stockholms Koloniträdgårdar): ”Hittills har tre koloniträdgårdsområden i Stockholm granskats av Miljöförvaltningen. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten.” Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid – annars blir det mer böter.

Vi vet inte om de kommer och kontrollerar oss i Skarpnäcks Koloniområde, men med stor sannolikhet kommer de förr eller senare. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer att titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten och/eller egna duschar, som inte heller är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm Stad.

Så här står det i paragraf 6 i det ”Arrendekontrakt – Medlemsavtal” du har med föreningen: ”Medlemmen äger inte rätt att ha enskilda avlopps- eller vattenledningar av vad slag det vara må utan att föreningen eller Stockholms Stad lämnat tillstånd i varje särskilt fall.” Avtalet föreningen har med staden säger i sin tur att föreningen inte heller kan bevilja detta.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena.

Detta är tillåtet enligt Miljöförvaltningen:

  • Utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården.
  • Om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med.

Godtagbara exempel från Miljöförvaltningen:

  • Diskbänk utan fast avlopp till mark.
  • En slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta.
  • Tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

Från måndag 13 juli kommer en ny kod att gälla till duschen. Koden har skickats till områdesrepresentanterna som lämnar ut den till kolonisterna i sitt område.


Angående förfrågningar om trivselkvällar: Styrelsen och fritidsgruppen har fattat ett gemensamt beslut om att ställa in resterande trivselkvällar säsongen ut. Väl mött nästa år får vi verkligen hoppas!

Som alla vet har vi väldigt dåligt vattentryck just nu. Vi i styrelsen tar det på största allvar och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Vad vi bland annat gjort är att kontakta Stockholm Vatten och förklarat situationen och bett om hjälp. På fredagen skickade de en sakkunnig som tittade över vårt inlopp till området. Han konstaterade att vi har ett inflöde som är maximerat för befintlig ledningsdragning. Eventuell läcksökning kan dessvärre inte utföras då ledningarna är av plast enligt sakkunnig. Vad vi kan göra är att vara uppmärksamma på eventuella blöta fläckar som plötsligt uppstår.

Vattenbristen beror med andra ord på vår vattenkonsumtion. Att problemet är så stort just i år beror nog på att vi är många fler i området på grund av den rådande situtionen. Det vi kan göra är att respektera vattningsreglerna enligt matrikeln och undvika att använda eventuella bassänger och liknande.

Väg och vattenansvarig // Matts Pihl.

Stockholm stad lanserade i början av juni en webbplats där aktiviteter som tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer presenteras. Syftet är att ge stadens invånare tips om vad de kan göra i sin stadsdel och i resten av Stockholm under sommaren. Vår förening finns med som ett utflyktstips på länken:

https://sommar2020.stockholm/programpunkt/skarpnacks-kolonitradgardsforening/

På sidan https://sommar2020.stockholm/  hittar du sommaraktiviteter som sker i din och andra stadsdelar i Stockholm. Aktiviteterna är anpassade efter att följa myndigheternas riktlinjer. I sommar är det viktigt att vi hjälps åt. Tänk på att du till exempel kan gå eller cykla istället för att använda kollektivtrafiken, när det är möjligt. Tack för att du tar ansvar! 

Det är dock tillåtet att grilla på egen tomt förutsatt att det inte finns någon risk för att branden sprids. Du ansvarar för uppsikt och att släckutrustning finns till hands. Lämna inte glödbädd, även om grillen är täckt. Grillning sker helt under eget ansvar.

1 2 3 27
Arkiv