Områdesrepresentanter 2023:

Therése Neaimé, lott 523, 0708 7288 88

Lars Lundin, lott 514, 0722 1767 60

Ingrid Hessedahl, lott 543, 0708 2062 69

Elisabeth Johansson, lott 536

 

Miljöombud 2023:

Iréne Engstrand, lott 552, 0702 6701 76

 

Vattenansvarig 2023:
Bennet Wermelin,  lott 526, 0704 9956 54

Städdagar 2023:

Information och städning klockan 10.30

13 maj

10 juni

12 augusti

9 september

Ta med redskap och ett glatt humör!

Miljöstation 2023: 

Lörd 10 juni kl 9-12

Sönd 11 juni kl 9-12

Städområden:

1.Runt vårt uthus.
2.Vid vår sida av miljöstationen gräsyta.
3.Buskage, gräsyta vid sidan av väg utmed lotterna 140-141.
4. Gräsyta, buskar mellan parkeringsstaket och väg utmed lotterna 532-534.