Fritidsgruppens program säsongen 2024

Fritidsgruppen genomför aktiviteter under säsongen 2024. Information om aktiviteterna affischeras på anslagstavlorna runt om på koloniområdet.