Fritidsgruppens program säsongen 2023

Fritidsgruppen genomför aktiviteter under säsongen 2022. Information om aktiviteterna affischeras på anslagstavlorna runt om på koloniområdet.