Skansen 2024

posted in: Okategoriserade | 0

Vill du bli medlem, Skansen 2024

Bli medlem i
Stödföreningen för Skansens Koloniträdgårdar

Genom ditt medlemskap stödjer du bevarandet av koloniträdgårdarna på Skansen och garanterar öppethållandet av de unika kolonistugorna i framtiden. Du medverkar även till att bevara koloniverksamhetens särskilda kultur på Europas finaste friluftsmuseum.

I enskilt medlemskap ingår tre fria inträden till Skansen och i föreningsmedlemskap ingår 10 fria inträden. Fribiljetter skickas till den i betalningen angivna adressen under mars månad.

Enskilt medlemskap kostar 200 kr per år och Föreningsmedlemskap kostar 500 kr per år för föreningar upp till 100 medlemmar och 800 kr per år för föreningar med fler än 100 medlemmar.

Föreningens Plusgirokonto är 26 54 05-1. OBS!! Ange medlemmens namn och adress på inbetalningskortet eller i meddelandefältet vid Internetbetalning. Ange även din e-postadress (använd at i stället för @ då det inte är ett godkänt tecken ännu, ex. sven.svenssonatgmail.com) Önskar du kontakta vår kontaktperson hittar du telefon och e-postadress längst ner.

Alla medlemmar är välkomna att delta i föreningens årsmöte i juni och i en medlemsaktivitet på Skansen i juni eller juli, den senare en mycket uppskattad aktivitet.

 

Stockholm januari 2024

Stödföreningen för Skansens Koloniträdgårdar

Kontaktperson:  May Näslund, 026-18 15 03, may.naslund@hotmail.se