Som medlem på intresselistan får du tillgång till vår telefonsvarare och sida för medlemmar på intresselistan. Där får du uppgifter om vilka stugor som finns till försäljning och visningstillfälle för respektive stuga. Vänligen respektera visningstiden och visa hänsyn mot såväl säljare som grannkolonister. Det är inte tillåtet att gå in på tomterna utanför visningstid.

Stugor till salu uppdateras varje tisdag under säsongen.

Lösenordsskyddad sida
Som medlem på intresselistan får du tillgång till information enbart för intresselistans medlemmar. Sidan kräver lösenord. Lösenord finns i brevet/fakturan som skickas i slutet av februari till dem som redan står på listan.

Sida för intresselistans medlemmar

På den lösenordsskyddade sidan kan du även se vilka datum årets informationsträffar är planerade. Även annan aktuell information för intresselistans medlemmar kan finnas här.