Skarpnäcks koloniområde är en liten kulturhistorisk pärla i södra Stockholm.  De första kolonisterna kom till området 1936. Här kunde Stockholms arbetare bygga ett eget sommarhus och samtidigt odla sina egna grönsaker och rotfrukter för att dryga ut den magra inkomsten.

Men det skedde inte utan strid i Stockholms stadshus. I spetsen för kolonistförespråkarna gick Anna Lindhagen och hennes bror, fd borgmästare Carl Lindhagen. De såg till att staden upplät marken för arrende. Staden betraktar området som park och det är många som joggar, promenerar och njuter av lugnet och friden.

Skarpnäcks koloniområde är Sveriges näst största koloniområde med 554 lotter. Området byggdes i tre etapper. Det första stugorna på etapp 1 (1936) byggdes enligt en standardritning i funkisstil av vad som fanns tillhands; rivningsvirke, överblivet virke från byggplatser eller virke från fraktlådor. Ett fåtal var prefabricerade från Fogelfors bruk.

Etapp två (1939) och tre (1941) ser lite annorlunda ut eftersom de främst är bebyggda med äldre kolonistugor som flyttats från områden där man istället byggde bostäder. Bl a Dalen och Skärmarbrink. De har en mer allmogekaraktär.

Föreningshuset, dansbanan och kioskerna byggdes i början på 50-talet på områdets festplats. Byggnaderna har renoverats med åren men ställets karaktär och atmosfär är sig likt. Midsommarfirandet lockar fortfarande vänner och grannar från när och fjärran.

 

NY JUBILEUMSBOK FÖR KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN SKARPNÄCK

Arbetsgruppen för boken

(Mikael Aringsjö, lott 517, Linus Rispling, lott 218, Viveca Eriksson, lott 557, Maj Sandin, lott  232) skriver:

 

Vi är en arbetsgrupp som håller på med att ta fram en ny jubileumsbok över vårt fina koloniområde.

Samtidigt arbetar vi även parallellt med att förbättra och fördjupa områdets historik på vår hemsida.

Mycket har hänt sedan den förra boken kom ut till vårt 70-årsfirande och vi har glädjande nog fått tillgång

till en hel del unikt material och foton som inte finns med i någon av de jubileumsböcker

och häften som föreningen skapat, inte heller har det publicerats på vår hemsida.

För att vi ska kunna göra boken och hemsidan så bra som vi vill att den ska vara, så behöver vi även er hjälp.

Vi är nämligen helt övertygande om att ni kolonister har en hel del skrivet material, dokument,

foton och rörliga bilder som skulle glädja många fler om de fick ta del av detta.

Vi skulle väldigt gärna ta del av ert material för att kopiera/skanna/fota och självklart lämna tillbaka det. 

Vi skulle gärna komma i kontakt med kolonister som haft stuga under en längre tid och

som kan tänka sig berätta om sin tid som kolonist.

Det kan även vara någon som tidigare har haft stuga och vill delge oss en del av sin historia.

 

Så tveka inte att kontakta oss: Maj Sandin 070 862 62 46 eller historik@koloni-skarpnack.se

Vi kommer att ta del av allt som skickas in till oss och vi kommer självklart att göra en bedömning av såväl kvalité samt innehållet innan publicering på hemsidan och i boken.

Med vänliga hälsningar, Arbetsgruppen