Områdesrepresentanter: 2023
Christian Herluf Pedersen, lott 471, 076-251 75 33 (kassör)
Anna Kallin, lott 472, 070-810 31 08
Eva Dahlqvist Prince, lott 405, 070-556 59 79
Anna-Carin Carnebro, lott 408, 070-169 95 82
Miljöombud 2023:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31
Vatten 2023:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31
Städdagar 2023:
Obligatoriska dagar:
7 maj kl 10:00-12:00
17 september kl 10:00-12:00
Valfria dagar, du får fritt välja EN av dagarna:
18 juni kl 10:00-12:00
27 augusti kl 10:00-12:00
Miljöstation 2023:
29 juli 9:00-10:30: Lott 411 och 405
29 juli 10:30-12:00: Lott 463 och 466
30 juli 9:00-10.30: Lott 448 och 412
30 juli 10:30-12:00: Lott 420 och 421

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info: