Områdesrepresentanter: 2024
Christian Herluf Pedersen, lott 471, 076-251 75 33
Anna Kallin, lott 472, 070-810 31 08
Eva Dahlqvist Prince, lott 405, 070-556 59 79
Anna-Carin Carnebro, lott 408, 070-169 95 82
Miljöombud 2024:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31
Vatten 2024:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31
Städdagar 2024:
Städdagar:
Obligatoriska: 5 Maj och 22 September klockan 10-12
Valfri dag: 16 Juni och 25 Augusti 10-12 klockan 10-12
Miljöstation 2024:
25 Maj 9-10.30  446 och 474
25 Maj 10.30-12.00 409 och 476
26 Maj 9-10.30   412 och 475
26 Maj 10.30-12.00 413 och 473

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info: