Områdesrepresentanter: 2021

Anna Kallin, lott 472, 070-810 31 08
Thomas Flygare, lott 475, 070-732 07 36                Åke Helsén, lott 419, 070-851 54 53                       Brita Zellhann, lott 449, 073-561 49 07

Miljöombud:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31

Vatten:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31

Städdagar 2021:

Obligatoriska dagar:
9 Maj kl 10:00-12:00
26 september kl 10:00-12:00
Valfria dagar, du får fritt välja en av dagarna:
20 juni kl 10:00-12:00
22 augusti kl 10:00-12:00

Miljöstation 2021: V23

12 juni 9:00-10:30: 406 + 408 (ny)

10:30-12:00: 412 (ny) + 423

13 juni 9:00-10:30: 448 (ny) + 451

10:30-12:00: 445 + 414 (ny)

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info: