Områdesrepresentanter: 2022

Anna Kallin, lott 472, 070-810 31 08 (Kassör)
Thomas Flygare, lott 475, 070-732 07 36                Åke Helsén, lott 419, 070-851 54 53

Eva Dahlqvist Prince, lott 405, 070-556 59 79

 

Miljöombud:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31

Vatten:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31

Thomas Flygare, lott 475, 070-732 07 36

Städdagar 2022:

Obligatoriska dagar:
8 maj kl 10:00-12:00
18 september kl 10:00-12:00
Valfria dagar, du får fritt välja EN av dagarna:
19 juni kl 10:00-12:00
21 augusti kl 10:00-12:00

Miljöstation 2022: V36

10 sep 9:00-10:30: Lott 410 och 412

10 sep 10:30-12:00: Lott 447 och 454

11 sep 9:00-10.30: Lott 465 och 468

11 sep 10:30: 10:30-12:00: Lott 469 och 470

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info: