Områdesrepresentanter  2022:

Birgitta Rasmusson, lott 296, 070 856 56 22
Tina Wallin, lott 322, 076 288 03 63
Cina Andersson, lott 295, 070 649 87 88
Miljöombud:
Monica Pihl, lott 274, 070 729 75 23
Vattenansvarig
Ragnar Strandberg, lott 249, 070-342 61 90
Maskinansvarig
Michel Lecoq, lott 360, 076 708 75 38

Information område 8 2022:

Vårt uppdrag i 8:ans område är att hålla våra gemensamma ytor i området välskötta. Ordningen på städdagarna är följande: vi startar med skötsel, avslutar med fika, avprickning samt information från styrelsen.

Det är vid fem olika tillfällen som vi gemensamt sköter vårt område, exklusive det vi medverkar på miljöstationen. Vid tre av dessa, där även bemanning på miljöstationen räknas, måste du medverka för att slippa avgift.

2022 gäller följande datum:

Vecka 16, lördag 23 april, 10.00-12.00
Vecka 21, lördag 28 maj, 10.00-12.00
Vecka 26, lördag 2 juli, 10.00-12.00
Vecka 31, lördag 6 augusti, 10.00-12.00

Miljöstationen 2022

Vecka 34, lördagen den 27 augusti kl 9-12 samt söndagen den 28 augusti kl 9-12 har vårt område bemanningen vid Miljöstationen.

Vecka 37, lördag 17 september, 10.00-12.00

Gräsklippning

OBS! Gräset behöver klippas ca var 14:e dag, så vet du att du inte kan medverka ett visst datum kan du istället klippa gräsmattan. Det räknas då som ett arbetspass.

Kontakta Michel för instruktion av gräsklipparen och nyckel till förrådet där gräsklipparen står.

Toastädning 2022
Lista/schema för toastädning finns på anslagstavlan inne på toan.

Städområden:

Omkring uthus 8. Området runt klubbhuset inkl altanen.