Områdesrepresentanter  2023:

Birgitta Rasmusson, lott 296, 0708 5656 22
Tina Wallin, lott 322, 0762 8803 63
Cina Andersson, lott 295, 0706 4987 88
Miljöombud 2023:
Monica Pihl, lott 274, 0707 2975 23
Vattenansvarig 2023:
Ragnar Strandberg, lott 249, 0703 4261 90
Maskinansvarig 2023:
Michel Lecoq, lott 360, 0767 0875 38

Information område 8 2023:

Vårt uppdrag i 8:ans område är att hålla våra gemensamma ytor i området välskötta. Ordningen på städdagarna är följande: vi startar med skötsel, avslutar med fika, avprickning samt information från styrelsen.

Det är vid fem olika tillfällen som vi gemensamt sköter vårt område, exklusive det vi medverkar på miljöstationen. Vid tre av dessa, där även bemanning på miljöstationen räknas, måste du medverka för att slippa avgift.

2023 gäller följande datum:

Vecka 19, lördag 13 maj, 10.00-12.00
Vecka 24, lördag 17 juni, 10.00-12.00
Vecka 30, lördag 29 juli, 10.00-12.00

Miljöstationen 2023

Vecka 34, lördagen den 26 augusti kl 9-12 samt söndagen den 27 augusti kl 9-12 har vårt område bemanningen vid Miljöstationen. Obs! räknas som arbetspass.

Vecka 34, lördag 26 augusti, 10.00-12.00

Vecka 39, lördag 30 september, 10.00-12.00. Obs! Sista städdagen.

Gräsklippning

OBS! Gräset behöver klippas ca var 14:e dag, så vet du att du inte kan medverka ett visst datum kan du istället klippa gräsmattan. Det räknas då som ett arbetspass.

Kontakta Michel för instruktion av gräsklipparen och nyckel till förrådet där gräsklipparen står.

Toastädning 2023
Lista/schema för toastädning finns på anslagstavlan inne på toan.

Städområden:

Omkring uthus 8. Området runt klubbhuset inkl altanen.