Områdesrepresentanter  2021:

Birgitta, lott 296
Tina, lott 322
Cina, lott 295
Miljöombud:
Lotta, lott 249
Monica, lott 274
Vattenansvarig
Hans, lott 295
Maskinansvarig
Michel, lott 360

Information område 8 2021:

Som vanligt ska vi hålla våra gemensamma ytor i området välskötta. Ordningen på städdagarna är följande: vi startar med skötsel, avslutar med fika och avprickning samt information från styrelsen.

Det är alltså vid 5 olika tillfällen som vi gemensamt sköter vårt område, exklusive den vi medverkar på miljöstationen. Vid tre av dessa, där även bemanning på miljöstationen räknas med, måste du medverka för att slippa avgift.

Sista städdagen brukar avslutas med att vi äter Jansons frestelse. Lista med vilka som anmäler sig att göra dessa kommer upp på toalettens anslagstavla.

2021 gäller följande datum:

Lördag 24 april, 10.00-12.00
Lördag 22 maj, 10.00-12.00
Vecka 20, lördagen den 22 maj kl 9-12 samt söndagen den 23 maj kl 9-12 har vårt område bemanningen vid Miljöstationen. Obs! detta gäller inte om Covid-reglerna sätter stopp för vår medverkan.
Lördag 3 juli, 10.00-12.00
Lördag 14 augusti, 10.00-12.00
Lördag 18 september, 10.00-12.00

Gräsklippning
Gräset behöver klippas ca var 14:e dag, så vet du att du inte kan medverka vissa datum kan du istället klippa gräsmattan. Detta räknas som ett arbetspass.
Kontakta Michel för instruktion av gräsklipparen och nyckel till förrådet där gräsklipparen står.

Toastädning 2021
Lista/schema för toastädning finns på anslagstavlan inne på toan.


Miljöstationen 2021
Vecka 20:

Lörd-sönd 22-23 maj kl 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 8. Området runt klubbhuset inkl altanen.