Välkommen till Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Föreningen bildades 1936 och är med sina 554 hus den största koloniträdgårdsföreningen i Stockholm.

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att vara en aktiv kolonist hos oss. Föreningen erbjuder också skiftande fritidsaktiviteter. Vi har egen festplats med dansbana, föreningshus, klubbhus och boulebana.

Kom gärna och ströva runt i vårt område och njut av alla fantastiska odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

Området är beläget mellan Gamla Tyresövägen och Skogskyrkogården i södra Stockholm.


Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar,
blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar.

Området ska genomsyras av gemenskap,
miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde
som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

Inför årsmötet 30 mars

Liksom förra året inbjuds endast medlemmar med rösträtt (eller den som har fullmakt från medlem). Anledningen är att årsmötet enligt stadgarna är ett medlemsmöte och inget öppet möte för alla. (Dessutom är lokalen... READ MORE

Sortering matavfall

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet Från 1 januari i år ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll... READ MORE

Föreläsning om biologisk mångfald

Välkomna till nästa utbildningstillfälle för Stockholms Koloniträdgårdars medlemmar Om hur vi kan gynna biologisk mångfald på våra kolonilotter handlar föredraget 4 april. Erik Hansson från Rikare trädgård berättar. Vi ska vara på Årstafältets... READ MORE