Välkommen till Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Föreningen bildades 1936 och är med sina 554 hus den största koloniträdgårdsföreningen i Stockholm.

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att vara en aktiv kolonist hos oss. Föreningen erbjuder också skiftande fritidsaktiviteter. Vi har egen festplats med dansbana, föreningshus, klubbhus och boulebana.

Kom gärna och ströva runt i vårt område och njut av alla fantastiska odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

Området är beläget mellan Gamla Tyresövägen och Skogskyrkogården i södra Stockholm.


Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar,
blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar.

Området ska genomsyras av gemenskap,
miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde
som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

Råd om fruktträdsbeskärning

Inför fruktträdsinventeringen 2022/2023 har vi uppdaterat sidan Trädgårdstips med två artiklar av Ulf Nilsson på Koloniträdgårdsförbundet, se nedan. Man kan se Koloniträdgårdsförbundets Lätt om odling som en rekommendation gällande odling och miljö. Våra... LÄS MER

Höstdatum

  Sista containerhelg (kvistar/häckklipp/fallfrukt):  17-18 sep. Dusch och bastu:  Öppet till och med 2 okt.  Vattnet:  Är på till och med 16 okt.  Sopmollocker och sopsortering:  Öppet till och med 16 okt. LÄS MER