Välkommen till Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Föreningen bildades 1936 och är med sina 554 hus den största koloniträdgårdsföreningen i Stockholm.

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att vara en aktiv kolonist hos oss. Föreningen erbjuder också skiftande fritidsaktiviteter. Vi har egen festplats med dansbana, föreningshus, klubbhus och boulebana.

Kom gärna och ströva runt i vårt område och njut av alla fantastiska odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

Området är beläget mellan Gamla Tyresövägen och Skogskyrkogården i södra Stockholm.


Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar,
blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar.

Området ska genomsyras av gemenskap,
miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde
som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

Bemanning Miljöstationen

Miljöansvarig efterfrågar: För att kunna sköta miljöstationen behöver vi några personer som kan ta på sig ansvaret att sköta den under säsong. Viss ersättning utgår, uppskattad tid är ca 3-5 timmar per vecka.... LÄS MER

Parkeringsplatsavtalen

Så, då kom vi ordentligt igång med påskrifter av de nya avtalen i onsdags. Vi har två ytterligare onsdagar avsatta för det: 18 maj samt 25 maj. Kl 18-19. Välkomna till Klubbhuset!  ... LÄS MER