Välkommen till Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

 Vi ber aningen om ursäkt. Under våren kommer hemsidans utseende att uppdateras vilket kan ge störningar i utseende och tillgängligheten. 

Föreningen bildades 1936 och är med sina 554 hus den största koloniträdgårdsföreningen i Stockholm.

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att vara en aktiv kolonist hos oss. Föreningen erbjuder också skiftande fritidsaktiviteter. Vi har egen festplats med dansbana, föreningshus, klubbhus och boulebana.

Kom gärna och ströva runt i vårt område och njut av alla fantastiska odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

Området är beläget mellan Gamla Tyresövägen och Skogskyrkogården i södra Stockholm.


Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar,
blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar.

Området ska genomsyras av gemenskap,
miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde
som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

Växthus

Många vill bygga växthus på sin kolonilott. Vi har hört oss för hos kommunen om vad som gäller. Kommunen är helt klar med vad som gäller. Växthus över 150cm i nocken anses som... LÄS MER

Mer om skyfall och översvämningar

Matts Pihl har varit i kontakt med Stadsdelsförvaltningen angående den sista tidens skyfall och våra dräneringar. Svaret blev att dräneringssystemet i området inte är dimensionerat för att ta emot de enorma mängder vatten... LÄS MER

Regn och översvämningar

Vi har nu låtit spola dräningarna längs Broccolivägen från Purjolöksvägen till Eric Cronsioes väg samt därifrån till Ryssbodavägen och vidare ner till infart 3. Det var slam i ledningarna som nu är borta,... LÄS MER