Välkommen till Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Föreningen bildades 1936 och är med sina 554 hus den största koloniträdgårdsföreningen i Stockholm.

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att vara en aktiv kolonist hos oss. Föreningen erbjuder också skiftande fritidsaktiviteter. Vi har egen festplats med dansbana, föreningshus, klubbhus och boulebana.

Kom gärna och ströva runt i vårt område och njut av alla fantastiska odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

Området är beläget mellan Gamla Tyresövägen och Skogskyrkogården i södra Stockholm.


Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar,
blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar.

Området ska genomsyras av gemenskap,
miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde
som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

Vägsaltning tisd 18 juni

Parkering längs samtliga våra vägar undanbedes i möjligaste mån. Gäller hela dagen, med början från morgonen. Entreprenören har just aviserat detta med denna korta framförhållning. Vänligen /Väg och vatten READ MORE

Nyheter från Stockholms Koloniträdgårdar

  Nyhetsbrev från Stockholms Koloniträdgårdars styrelse till styrelserna i medlemsföreningarna Skicka gärna vidare nyhetsbrevet till alla odlare i er förening! Vi fyller 100 år År 1924 bildades Stockholmskretsen i Koloniträdgårdsförbundet. Nu kallar vi... READ MORE