Välkommen till Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Föreningen bildades 1936 och är med sina 554 hus den största koloniträdgårdsföreningen i Stockholm.

Det är en vederkvickelse för både kropp och själ att vara en aktiv kolonist hos oss. Föreningen erbjuder också skiftande fritidsaktiviteter. Vi har egen festplats med dansbana, föreningshus, klubbhus och boulebana.

Kom gärna och ströva runt i vårt område och njut av alla fantastiska odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

Området är beläget mellan Gamla Tyresövägen och Skogskyrkogården i södra Stockholm.


Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar,
blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar.

Området ska genomsyras av gemenskap,
miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde
som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

Fler planteringsritningar

Historiegruppen meddelar: Ytterligare en trädgårdsritning funnen, ritningen nedan, som gäller för alla stugorna 33-46, dvs utefter Rödlöksvägen 1-27. Det är alltså samma ritning till alla 14 lotter. Tidigare meddelat: Vi har funnit gamla planteringsritningar... READ MORE

Vem blir årets kolonist?

  Styrelsen behöver nu er hjälp att nominera er själva eller någon annan kolonist som ni tycker har bidragit extra mycket till kolloandan. Den ni nominerar ska inte vara någon som redan har... READ MORE