2010 fick miljöstationen en ny inriktning, från att ha varit ett ställe där man fick lämna sina kvistar och häckklipp till att vara ett ställe där vi har all hantering av avfall såsom sortering av förpackningar i olika  s.k. fraktioner och hushållssoporna (det som är kvar när vi sorterat) i djupgrävda behållare.

Respektera de anvisningar som står på skyltarna. Det är bara förpackningar som får läggas i tunnorna. Till hjälp finns Miljöboken. som delades ut till alla kolonister i Skarpnäck inför säsongen 2013. Kontakta ditt miljöombud om du inte fått Miljöboken, eller om du tappat bort den.

Till Miljöstationen kommer också en container fyra helger under försommaren för kolonisternas större kvistar och grenar från trädbeskärning. Även grovsopor får lämnas vid ett tillfälle. Likaså finns containern där på hösten och då finns även en container för fallfrukten som vissa år hotar att översvämma lotterna.

Hushållssopor lämnas i avsedda behållare.

Matavfall lämnas i för ändamålet avsedd behållare..

 

Kontaktperson: Christina (Kicki) Lilja  Lott 155     070 746 64 64, miljostation@koloni-skarpnack.se