Du kan se vad som gäller generellt angående fastighetsägarens och nyttjarens ansvar för sin eldstad och sotning och brandskyddskontroll på Storstockholms brandförsvars hemsida om du följer den här länken:

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/sotning-av-eldstad/

Vill du veta mer om sotningen i din eldstad och ditt distrikt är det din lokala sotare du ska prata med, det är AB CS Sot & Vent och du hittar kontaktinfo genom länken.