Om brandskyddskontroll och sotning hittar du här

Utförare av brandskyddskontroll och sotning 2015-10-14

 

En inventering av alla stugor med eldstad ska genomföras i koloniområdet under sommaren 2022 av en av Storstockholms brandförsvar utsedd entreprenör.

Storstockholms brandförsvar är den kommunala myndighet som har ansvar för att sotning och brandskyddskontroller utförs enligt lag hos alla i Stockholm och närliggande kommuner

Observera att du som har en eldstad i din stuga har rätt att anlita vilken godkänd sotare som helst eller sota själv om du kan det. Sotning ska enligt lag ske vart tredje år.

Att brandförsvaret och deras entreprenör behöver göra en inventering har alltså ingenting att göra med vilken sotare du har valt till att sköta om din eldstad. Men det är Brandförsvaret och deras entreprenörer som har uppdraget att utföra brandskyddskontrollen vart 6:e år.

Kommande inventering är helt kostnadsfri för dig som kolonist

De kontaktuppgifter Brandförsvarets entreprenör behöver få är ditt namn, koloniadress (vägnummer och lottnummer), adressen du är folkbokförd på och ev. mailadress

Storstockholms brandförsvar är tacksamma om du som berörs av detta meddelande så snart som möjligt lämnar dina uppgifter via mejl till skfm@cssotovent.se eller skickar uppgifterna till  Sot & Vent  Nioörtsvägen 38 126 32 Hägersten

 

Att eldstäder regelbundet kontrolleras är en säkerhetsfråga både för dig som bor i ett hus med eldstad och för alla omkringboende och kan förhindra eldsvådor.