REGLER FÖR BYGGNATION INOM KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN SKARPNÄCK

Kontakta alltid byggansvariga innan ni påbörjar byggnation/installation.

ROT-Intyg

Om du behöver ROT-intyg så skickar du ett mail till bygg@koloni-skarpnack.se med följande information:
Namn
Folkbokföringsadress
Personnummer
Lottnummer

 

Åtgärder som alltid kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret:

 • Bygga ny stuga (stuga högst 26 m2, nockhöjd 350 cm, taklisthöjd 220 cm).
 • Förråd 5 m2, underordnat stugans höjd.
 • Trädäck sammanbyggd med huset benämnes Altan och är ur lovsammanhang samma sak.
 • Altan/trädäck får ha en maxyta på 15 m2
 • Öppen veranda, max 8 m2. Verandan skall vara av lättare slag och underordna sig stugans höjd.
 • Installera eldstad – kräver endast bygganmälan till föreningen respektive Stadsbyggnadskontoret.
 • Bygga mur högre än 0,5 m.
 • Rivning av stuga eller förråd kräver alltid en rivningsanmälan samt foto av rivningsobjektet
 • Växthus höjd >1,5 m (räknas in i totala byggytan).
 • Solfångare över 2 m2

Handlingar som krävs vid ansökan om bygglov:

 • Korrekt ifylld ansökan till Stadsbyggnadskontoret (kontrolleras av föreningens byggansvariga som vid godkännande skickar till Stadsbyggnadskontoret).
 • Orienteringsplan med aktuell lott inritad. Behöver ej vara skalenlig.
 • Situationsplan (takplan) skala 1:400, måttsatt, blankt A4-papper, avstånd till grannar måttsatt, alla byggnader på lotten redovisade och måttsatta, markera vad som ska byggas nytt. Norrpil ska finnas med.
 • Ritning av fasader, sektion av aktuell byggnad, skala 1:100, måttsatt blankt A4-papper (ritningar ska lämnas in i 3 (tre) exemplar).
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Grannars skriftliga godkännande vid byggnation närmare än 4,5 m från tomtgräns.

Åtgärder som kräver föreningens tillstånd, men inte bygglov från Stadsbyggnadskontoret.

 • Uppföra pergola (spjälställning för växter). Ev. taktäckning får inte vara permanent.
 • Måla om fasad, renovera tak/fasad. Prata med byggansvariga om färg och kulörval.
 • Solfångare max 2 m2.
 • Staket/plank högst 1,1 m ovan mark.

Tillstånd från föreningen, närmaste grannar samt Miljöförvaltningen.

 • Separett, mulltoalett, septiktank, el-/gastoalett samt förbränningstoalett.

Blanketter.

 • Blanketter och ansökningshandlingar för bygglov finns på vår expedition samt på stockholm.se.
 • Ansökan om förändring av kolonilott finns på hemsidan bland våra blanketter.

Föreningens godkännande krävs alltid innan något arbete påbörjas.

AVGIFT FÖR ÄRENDEN SOM SKA SÄNDAS TILL STADSBYGGNADSKONTORET (BYGGLOV) ÄR 500 KR, VILKET BETALAS I FÖRVÄG TILL FÖRENINGENS BG 579-5497. Uppge ”Bygg” och lottnummer på betalningen. Stadsbyggnadskontorets avgifter tillkommer.

 

Våra uthusfasader målas med färgkulört GUL (kantarell) NCS S 1030-Y1OR och uthusdörrar målas med Grå (rauk) NCS 2102-Y43R.