Områdesrepresentanter 2024

Birgitta Nordström, lott 293, tfn 070-246 44 09

Mia Gauermann, lott 366, tfn 073-993 93 86

Ingela Sandgren kassör, lott 246, tfn 076-113 26 86

 

Vattenansvarig 2024

Jorma Nyman, lott 369, tfn 070-740 12 94

 

Miljöombud 2024

Anna-Lena Nilsson, lott 334, tfn 070-407 23 32

Mia Gauermann, lott.366, tfn 073-993 93 86

 

Städschema 2024

Carina Brüggemann, lott 363, tfn 070-443 34 38

Gemensamma städdagar 2024:

11 maj, 15 juni, 13 juli, 10 aug, 14 sept.

15 juni och 13 juli är obligatoriska dagar.

Samling vid 7ans uthus klockan 10.00  återsamling kl 12, för information och fika.

Då städar vi vid föreningshuset, v24-28,vilket betyder att vi klipper gräs, plockar bort nedfallna kvistar samt rensar och krattar grusgångar och rabatter bl. a. I år stänger vi. Bi tar in möblerna bl. a.

Miljöstation 2024:

4 sep 18.00–19.00

Lott 327. 

Städområden:

Omkring uthus 7

Städning av festplatsen: Tillsammans med område 2,4 och 9 städa park och grönytor runt festplatsen, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

       
       
       
       

 

Områdets egen info: 
Städschema, arbetsfördelning
på de obligatoriska städdagarna samt ansvarsområden
vid 7:ans uthus.

Område 7. 2024