Områdesrepresentanter 2022:

Birgitta Nordström, lott 293, 070-246 44 09

Ingela Sandgren, lott 246, 076-113 26 86

Birgitta Söderkvist, lott 279, 070-377 71 89

Eva Rubensson, lott 287, 072-550 53 35

 

Kassör:

Ingela Sandgren, lott 246, tfn 076-113 26 86

 

Miljöombud:

Anna-Lena Nilsson, lott 334, tfn 070-407 23 32

Mia Gauermann, lott 366, tfn 073-993 93 86

 

Vattenansvarig:

Jorma Nyman, lott 369, tfn 070-740 12 94

Städdagar 2022:

14 maj kl.10.00*
11 juni kl.10.00*

30 juli kl. 10.00
27 aug kl.10.00
17 sep kl. 10.00

*obligatoriska.

Festplatsen: Öppnar, v18-23.

Miljöstation 2022:

13 aug 9.00–12.00
14 aug 9.00–12-00

Städområden:

Omkring uthus 7

Städning av festplatsen: Tillsammans med område 2,4 och 9 städa park och grönytor runt festplatsen, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

 

Områdets egen info: 
Städschema, arbetsfördelning
på de obligatoriska städdagarna samt ansvarsområden
vid 7:ans uthus.

Område 7. 2022 Städschema

Område 7. 2022 Obligatoriska städdagar

Område 7. 2022 Ansvarsområden uthus