Områdesrepresentanter 2023:

Birgitta Nordström, lott 293, 070-246 44 09

Ingela Sandgren, lott 246, 076-113 26 86

Miljöombud 2023:

Anna-Lena Nilsson, lott 334, tfn 070-407 23 32

Mia Gauermann, lott 366, tfn 073-993 93 86

Väg/Vattenansvarig 2023:

Jorma Nyman, lott 369, tfn 070-740 12 94

Maskinansvarig 2023:

Leif Sandgren, lott 246

Häckansvarig 2023:

Carina Bruggeman, lott 363

Schemaansvarig 2023:

Kerstin Damberg, lott 330

Gemensamma städdagar 2023:

13 maj, 10 juni, 29 juli, 9 sept, 16 sept.

9 och 16 sept är obligatoriska dagar.

Då städar vi vid föreningshuset (v35-39), vilket betyder att vi klipper gräs, plockar bort nedfallna kvistar samt rensar och krattar grusgångar och rabatter bl. a. I år stänger vi. Bi tar in möblerna bl. a.

Miljöstation 2023:

12 aug 9.00–12.00
13 aug 9.00–12-00

Se bemanning nedan. 

Städområden:

Omkring uthus 7

Städning av festplatsen: Tillsammans med område 2,4 och 9 städa park och grönytor runt festplatsen, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

       
       
       
       

 

Områdets egen info: 
Städschema, arbetsfördelning
på de obligatoriska städdagarna samt ansvarsområden
vid 7:ans uthus.

Område 7. 2023