Områdesrepresentanter 2021:
Birgitta Söderkvist, lott 279, 070-377 71 89
Birgitta Nordström, lott 293, 070-246 44 09
Ingela Sandgren, lott 246, 076-113 26 86
 
Kassör:
Ingela Sandgren, lott 246, tfn 076-113 26 86
 
Miljöombud:
Anna-Lena Nilsson, lott 334, tfn 070-407 23 32
Britta Waller, lott 361, tfn 076-631 65 53
 
Vattenansvarig:
Jorma Nyman, lott 369, tfn 070-740 12 94
 

Städdagar 2021:

15 maj kl.10.00
12 juni kl.10.00

24 juli kl 10*         21 aug kl 10.00*
11 sep kl.10.00

*obligatoriska.

Se städschema nedan, nedanför kartan.

Miljöstation 2021:

8-9 maj kl 9-12

Städområden:

Omkring uthus 7

Städning av festplatsen 24 juli och 21 aug. 

Tillsammans med omr 2, 4, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info, se nedan: 

https://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2021/03/Område-7-Städschema-2021.pdf

https://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2021/03/Område-7-Obligatoriska-städdagar.pdf