valberedningen@koloni-skarpnack.se           

Ingvar Högström               Lott 31                                         Sammankallande              

Ingrid Andersson               Lott 109

Lennart Arkelid                 Lott 508

 

   
       
       
       

Nomineringar av personer till styrelsearbete vid årsmöten – valberedningen ser att det görs senast 31 oktober varje år. Detta så att valberedningen har tid för intervjuer och jobba med förslagen.

Årsmöten hålls årligen i mars månad. Medlemmar kan under hela året nominera nya kandidater till styrelsen. Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag och vi välkomnar att du nominerar någon du har förtroende för/eller dig själv, då vi söker ledmöter för olika uppdrag. Valberedningen kommer att intervjua samtliga.

Valberedningen har en e-postadress, se nedan, dit nomineringar med motivering kan skickas. I mailet ber vi dig svara på följande frågor som underlättar för valberedningen:

  • Är kandidaten vidtalad och tackat ja till att bli nominerad?
  • Vilka kunskaper har personen, som hen kan bidra med i föreningsarbetet?
  • Vilka erfarenheter har den nominerade/sökande av föreningsarbete / styrelsearbete?

Välkommen med din nominering till valberedningen@koloni-skarpnack.se. Kan också lämnas i föreningens postlåda vid klubbhuset samt vid Vinthundsvägen 2.