På Miljöstationen sorterar vi förpackningar i sex s k fraktioner; glas (ofärgat och färgat), tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och metall.

Hushållssoporna, det som är kvar när vi källsorterat, läggs i de djupgrävda behållarna utanför Miljöstationen.

Hushållssopor: Behållarna är öppna från 3 april till ca 15 oktober och miljöstationen är öppen 1 maj – ca 30 september.

Matavfall lämnas i för ändamålet avsedd behållare.

Observera att vi inte har sophämtning vintertid.

Läs mer under Miljöstationen och i Miljöboken .

Kontaktperson: Christina (Kicki) Lilja, Lott 155, miljostation@koloni-skarpnack.se