Områdesrepresentanter 2024:

Mato Vidovic, lott 45, 0703 5410 89
Bernt Lundemark, lott 216, 0739 0910 19

Lena Tall, lott 168, 0737 0550 71

 

Miljöombud 2024:

Patrik Forslin, lott 170, 0708 9159 08

Linda Bjurhammar, lott 210, 0733 5420 40

Väg/Vattenansvarig 2024:
Jimmy Tall, lott 168, 0704 4190 56

Städdagar 2024:

Lö 27 april kl 10.00
Sö 16 juni kl 10.00
Lö 27 juli kl 10.00, Festplatsen
Sö 15 sept kl 10.00

Vecka 29-34 (15 jul – 25 aug) städar vi vid föreningshuset.

Närvaron är obligatorisk 3 av 4 städdagar. Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Information förmedlas från styrelsen. Vi diskuterar vidare och utbyter erfarenheter. Varmt välkomna!

 

Bemanning miljöstationen 2024:

Lördag och söndag 10-11 aug

Miljöstationen 2022:

Lörd 14 maj kl 09.00-12.00

Sönd 15 maj kl 09.00-12.00

Städområden:

Vid uthus 2 hela säsongen.

Städning vid festplatsen och omgivande park med gröna ytor v35-39, se arbetsschema.

 

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info:

2-ans Arbetsschema 2024

2-ans Städschema för festplatsen 2024