Områdesrepresentanter  2022:

Inger Wiik, lott 159, 070-644 45 53
Anna-Christina Liljekvist, lott 171, 076-040 69 31
Irene Valldor, lott 162, 070-590 09 23

Miljöombud:

Patrik Forslin, lott 170

Linda Bjurhammar, lott 210

Vattenansvarig:
Jimmy Tall, lott 168, 070-441 90 56

Städdagar 2022:

Lö 7 maj kl 10.00
Sö 12 jun kl 10.00
Lö 30 jul kl 10.00
Sö 18 sep kl 10.00

Närvaron är obligatorisk 3 av 4 städdagar. Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Information förmedlas från styrelsen. Vi diskuterar vidare och utbyter erfarenheter. Varmt välkomna!

 

Miljöstationen 2022:

Lörd 14 maj kl 09.00-12.00

Sönd 15 maj kl 09.00-12.00

Städområden:

Vid uthus 2 hela säsongen.

Städning vid festplatsen och omgivande park med gröna ytor v35-39, se arbetsschema.

 

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info: