Det går inte att med bestämdhet säga hur lång tid man måste stå på intresselistan innan man får köpa stuga. Det beror på vilka som är på visningen och vilka som anmäler sitt intresse för att köpa den. 2023 var längst kötid 12 år och kortast 7 år.

När listan kommer till kontoret från visningen kontaktas och erbjuds den i turordning till den som har längst kötid. Undantag kan dock förekomma och det är styrelsen som beslutar vem som får köpa stugan.

Under första halvan av sommaren är det många som går på visningar och anmäler sitt intresse för att köpa stuga. Fram emot hösten minskar intresset och färre kommer till visningarna och då är chansen större att man får köpa stuga fast man stått kort tid på listan.

En stuga och lott i sämre skick gör också att färre anmäler intresse för att köpa.

Intresset för att äga en kolonistuga har ökat vilket också gör att väntetiden har blivit längre.