Det går inte att med bestämdhet säga hur lång tid man måste stå på intresselistan innan man får köpa stuga. Det beror på vilka som är på visningen av en stuga och vilka som anmält sitt intresse för att köpa stugan. Det är bland dem vi väljer köparen. 2021 var längst kötid 15 år och kortast 7 år.

När listan kommer till kontoret från visningen görs en bedömning av köpare. Vid bedömningen tittar styrelsen på vad området behöver (barnfamilj, behov av yrkesgrupp samt kötiden) för att få en bra sammansättning inom området. Vid bedömningen tas även hänsyn till hur det ser ut i det område där stugan är belägen; finns det redan många barnfamiljer eller kanske inga, eller består området till övervägande del av äldre personer. Det kan alltså vara fler faktorer som spelar in och det är styrelsen som beslutar om vem som får köpa stugan.

Under första halvan av sommaren är det många som går på visningar och anmäler sitt intresse för att köpa stuga. Fram emot hösten minskar intresset och färre kommer till visningarna och då är chansen större att man får köpa stuga fast man stått kort tid på listan.

En stuga och tomt i sämre skick gör också att färre anmäler intresse att få köpa.

Intresset för att äga en kolonistuga har ökat vilket också gör att väntetiden blir längre.