Områdesrepresentanter 2023

Gunilla Sveding, lott 498, 0704 4149 34

Kristina Hansson, lott 491

Micke Nilsson, lott 502, 0708 6047 19

Gun Furustedt Winell, lott 501, 0701 7223 82

Miljöombud 2023
Jenny Thalèn, lott 485, 0736 1935 42

Britt-Ingen Perera, lott 442, 0739 0477 88

Väg och vattenansvarig 2023
Rune Lundqvist, lott 443, 0702 0087 84

Städdagar 2023:

Sönd 7 maj kl. 10.00*

Sönd 4 juni kl. 10.00, utvalda lotter

Sönd 23 juli kl. 10.00, utvalda lotter

Sönd 27 aug kl. 10.00, utvalda lotter

Sönd 24 sep kl 10.00*

*) Obligatoriska

Se dokument nedan!

Miljöstation 2023:

Lör 16 sept 09-12

Sön 17 sept 09-12

Städområden:

Omkring uthus 11

Skogsdunge inom området och parken runt uthus 11

Områdets egen info :