Områdesrepresentanter 2024

Mikael Nilsson                                      502               070-860 47 19

Kristina Hansson                                  491                      kristina.hansson@telia.com

Lennart Jäderqvist                               494               073-914 12 38

Carina Amcoff                                       370               070 670 27 87

Miljöombud 2024
Britt-Inger Perera, 442 och Anna, 459

Väg och vattenansvarig 2024
Rune Lundqvist, 443

Städdagar 2024:

Vårstädning och möte 5 maj kl. 10-12

Höststädning och möte 15 september kl. 10-12

 

9 juni – Lott nr: 372, 437, 440, 478, 481, 484, 487, 491, 493, 496, 499, 502, 505, 508

 

7 juli – Lott nr: 373, 438, 441, 479, 482, 485, 488, 490, 494, 497, 500, 501, 503, 506

 

4 aug – Lott nr: 370, 371, 435, 439, 442, 480, 483, 486, 489, 492, 495, 498, 504, 507

Miljöstation 2024:

Lör 8 juni                          09.00-10:30                     443-444

10:30-12:00                     457-458

Sön 9 juni                         09:00-10:30                     459-460

10:30-12:00                     461-462

Städområden:

Omkring uthus 11

Skogsdunge inom området och parken runt uthus 11

Områdets egen info :

Omr 11, Toalettstädning omr 11 år 2024

Omr 11, uppdaterat städschema 2024