Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäcks Studiegrupp 2022

Föreningens medlemsstudier organiseras av Studiegruppen som under säsongen 2022 består av:

Studiegruppens sammansättning:
Ingalill Källstrand, lott 24
Viveca Eriksson, lott 557 (ansvarig)
Karin Norström, lott 464 (kassör)

Madelene Kruse, lott 28

Berit Ghavidel Rostami, lott 278

 

Säsongens program annonseras på föreningens anslagstavlor och på hemsidan. Upplysningar om enskilda arrangemang finns att läsa på respektive affisch.

Till de aktiviteter där föranmälan fordras är anmälningstiden angiven på respektive affisch. Anmälningar kan göras på det sätt som framgår av affischen. För aktiviteter med begränsat antal deltagare kommer besked att lämnas efter anmälningstiden.

Arrangemangen är öppna för föreningens kolonister  och i mån av plats även för kömedlemmar. Deltagandet är om inget annat anges kostnadsfritt.

Har du önskemål eller synpunkter på aktiviteter och program är vår mejladress: studiegruppen@koloni-skarpnack.se

Du kan självklart även ta direkt kontakt med någon av oss i gruppen!

Se studiegruppens verksamhetsberättelse för 2020 nedan (även som pdf): studiegruppen 2020

 

 

 

 

 

 

Förberedelser för ljusfesten 2018
Kurs bygga bihotell 2019
Föredrag av landsskapsarkitekt Roger Elg 2019