Områdesrepresentanter  2024:

Ida Strindberg, lott 91, 0736 6356 55
 
Stephanie Bohorquez Castro, lott 89, 0763 2903 77
 
Daniel Kornedal, lott 136, 0737 2790 94
 
Åsa Lindholm, lott 137, 0702 1902 23
 
 

Miljöombud 2024:

Marie Carlsson, lott 7, 0704 1788 37

 

Väg- och vattenansvarig 2024:

Jimmy Kristoffersson, lott 534, 0735 1043 08

Göran Gustavsson, lott 140, 0705 2109 90

Städdagar 2024:

Lördag 27/4 kl 10-12
Lördag 15/6 kl 10-12
Lördag 10/8 kl 10-12
Lördag 14/9 kl 10-12

 

Miljöstation 2024:

Lördag 14/9 och söndag 15/9 kl 9-12)
 

 

Städområden:

Omkring uthus 5.

Lekpark, parkyta.

Områdets egen info: