Områdesrepresentanter 2022:
Maj Sandin, lott 232, 070-862 62 46
Lizzette Masterson, lott 231, 073-656 48 60
Ann Norman, lott 77, 073-200 19 55
Gun Dahlquist, lott 183, 070-202 76 44

Miljöansvarig:
Cathrine Ardin, lott 184, 070-443 11 20

Vattenansvarig:
Billan Mark, lott 182, 070-453 11 71


Städdagar 2022:

14 maj kl 10.00.  

Maj-aug gemensam städning enligt lista på anslagstavlan.

17 sept kl 10.00.

Festplatsen: v29-34.

Miljöstation 2022:

Lörd-sönd 11-12 juni kl 9-12.

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info:
Städlista område 4 2022

https://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2021/03/Område-4.-Obligatoriska-städdagar.pdf