Områdesrepresentanter 2024

     

Cina Sehlstedt, lott 147, 0766 5216 96

Björn Lindholm, lott 96, 0733 2333 42

Reine Tapper, lott 132, 0734 3463 73

Nina Mark, lott 182, 0704 3857 58

     
       
       

Miljöombud 2024

Maj Sandin, lott 232, 0708 6262 46

 

Vattenansvarig 2024

Torbjörn Petersson, lott 77, 0708-1021 37

torbjornpetersson63@gmail.com

     

 

Städdagar 2024:

11 maj gemensam städdag kl 10.00.  

Apr-sep i övrigt, se separat schema nedan.

Festplatsen 2024: v35-39. Se separat schema nedan.

Miljöstation 2024:

Lörd-sönd 7-8 sep kl 9-12

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info:
Städlista område 4 2024

 Städschema festplatsen område 4 2024