Områdesansvariga 2023

     

Information

Ann Norman

lott 77

073-200 19 55      

     

 

Inköp

Björn Lindholm

lott 96

0733-23 33 42

     

Toahuset

Gun Dahlquist

lott 183

070-202 76 44

     

Ekonomi

Reine Tapper

lott 132

0734-34 63 73

 

Miljöansvarig 2023

Viola Sandelin

Lott

0703-01 72 13

 

Vattenansvarig 2023

Torbjörn Petersson

lott 77

0708-10 21 37

torbjornpetersson63@gmail.com

     

 

Städdagar 2023:

13 maj kl 10.00.  

Maj-aug gemensam städning enligt lista på anslagstavlan.

16 sept kl 10.00.

Festplatsen 2023: v24-28.

Miljöstation 2023:

Onsd 6 sept, kl 18-19

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info:
Städlista toalett område 4 2023

 Städschema festplatsen område 4 2023