Tömning av toalettankar 2024

Uthus 1-11, föreningshus och klubbhus

Följande veckor är beställda.

Maj Juni Juli Augusti September Oktober
Vecka 19 Vecka 23 Vecka 28 Vecka 33 Vecka 37 Vecka 41
Vecka 21 Vecka 25 Vecka 29 Vecka 35 Vecka 39
Vecka 26 Vecka 30
Vecka 31

Kolonisters privata toalettankar

Bokning av tömning under säsong.

Kolonist med privat tank kontaktar kundtjänsten på Stockholms Vatten och Avfall, SVOA och begär att bli kopplade till driften för att beställa tömning. 

Ring 08-522 120 00 eller mejla kund@svoa.se.

 

 

Protokoll fört vid sammanträde

Gällande slamtömningen vid Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening, Möte den 8 juli 2021, i Klubbhuset, Eric Cronsioes väg 26, Skarpnäck.

protokoll 8 juli 2021

 

Information till kolonister med privat septiktank

 

Den 8 juli genomfördes ett möte mellan föreningen, representanter från SVOA och underleverantören Pre Zero som representerades av ansvarig driftsledare och skyddsombud.

I samband med mötet genomfördes också en uppföljande skyddsrond och protokoll upprättades. Vi har tyvärr inte (på grund av semestertiden) fått in skyddsombudets signatur av protokollet ännu. Då alla andras godkännande finns bedömer vi att vi trots allt kan gå ut med följande information. Dock med reservation för eventuella justeringar senare.

 

  • Underleverantören Pre Zero kommer att göra en inventering av de privata tankar som finns på området och utlovar att hämtning sker hos kolonister med privata tankar under förutsättning att tillräckligt god arbetsmiljö kan uppnås.

Frågor kring detta besvaras via kundtjänsten på Stockholms Vatten och Avfall (SVOA), ring 08-522 120 00 eller mejla kund@svoa.se.

 

  • Tänk på att inga kolonister ska kontakta personalen som genomför tömningarna med klagomål om eventuella skador på häckar eller övrig växtlighet.

 

  • Du som har lott på Broccolivägen och Rosenbönsvägen mellan Eric Cronsioes väg och Skarpnäcks Koloniväg – här är det extra viktigt att häckarna klipps in och hålls efter då slambilen som genomför veckotömningar på området kör här. Det är dock lika viktigt på de andra gatorna också. Om häcken går ut i vägen och chauffören bedömer att hen inte kommer fram så blir det inte tömt för vare sig för föreningen eller för den privata kolonisten och föreningen eller den privata kolonisten får betala en bomavgift.

Om häck eller annan grönska skadas av bilen som sköter slamtömningen behöver du frisera häcken eller övrig växtlighet som inkräktar på vägens farbarhet. Om den begärda tjänsten, dvs  slamtömningen, ska kunna genomföras på vårt område kräver det att vi under hela säsongen (1 maj-30 september) håller efter och smalnar av häckarna och löpande åtgärdar eventuellt överhäng som skymmer sikten. Det räcker alltså inte att göra det först till den 15 juni, då övriga delen av lotten ska vara i ordning ställd. Klagomål och diskussioner mellan kolonist och chaufför innebär en stark negativ påverkan av den psykosociala arbetsmiljön för personalen som arbetar med slamtömningen och det kommer inte att accepteras varken från vår underleverantör Pre Zero eller av oss som förening.

Efter önskemål från SVOA och Pre Zero tar SVOAs kundtjänst över ansvaret för bokningar av alla privata tömningar. Kundtjänsten hjälper också till med att besvara eventuella andra frågor kring de privata tömningarna.

Föreningen har ett informationsansvar till kolonister med privat tank om den nya bokningsrutinen och föreningen lämnar också inför säsongen 2022 in fyra fasta veckor (inklusive sluttömning) då privata tanktömningar kan bokas in via kundtjänsten på SVOA. Information  om vilka veckor som gäller kommer informeras av föreningen i samband med årsmötet samt att läggs ut på hemsidan efter årsmötet.

Föreningen har därmed inte längre någon tjänst att ta emot beställningar av tömningar eller besvara löpande frågor kring tömningarna på epost eller via telefon, allting hanteras mellan den berörda kolonisten och SVOA.

Den här lösningen bedömer vi är den mest effektiva och bästa för både kolonister med privat tank och för utföraren SVOA/Pre Zero.

 

Allmän information gällande regler för egen septiktank:

För att ansluta WC till sluten tank behöver du tillstånd från miljöförvaltningen.

Blankett: Ansökan för enskilt avlopp till sluten tank (pdf, 680 kB, nytt fönster)

Tänk på att slutna tankar måste tömmas av en entreprenör som är anlitad av staden. Mer information får du via Stockholm Vatten och Avfall. http://www.stockholmvattenochavfall.se/kundservice/

 

Det är den enskilda arrendatorn som är ansvarig för att söka nödvändigt tillstånd för enskilda avloppsanordningar som t ex en septiktank. För att få ha en enskild avloppsanordning måste du ha ett giltigt tillstånd från miljö och hälsoskyddsnämnden. Ansökan provas i varje enskilt fall av miljöförvaltningen. Som ny kolonist är du ansvarig för att följa upp så att aktuella tillstånd finns för eventuell septiktank. Det kan du inte förutsätta endast på grund av att tanken fanns vid köpet av kolonistuga.