Områdesrepresentanter 2023:

Christina Annerfjärd Lax, lott 51, 0733 1633 79

Monica Rydell, lott 64, 0707 4493 33
Anette Pedersen, lott 65, 0735 1660 88

Miljöombud 2023:

Ingrid Andersson, lott 109, 0739 68 66 09

Väg-/vattenansvarig 2023:

Ingrid Andersson, lott 109, 0739 6866 09

Städdagar 2023:

13/5 10.00
10/6 10.00 Häckklippning mm
(i juli är det sommarlov)
12/8 10.00
16/9 10.00

Miljöstationen 2023:

Bemanning 2023

Städområden

Omkring uthus 1

Parkyta inkl boulebana

Områdets egen info:

Toalettstädning 2023

Städdagar 2023