Områdesrepresentanter  2021:

Martin, Lott 393, 070-721 14 21
Annicka, Lott 404, 070-797 11 59

Ann, Lott 430, 070-4058694
Tarja, Lott 401, 076-3252727

Miljöombud 2020:
Ann-Charlotte, lott 385, 08-391187

Väg/vatten 2020:
Mattias, lott 387, 072-5342253

Städdagar 2021:

Söndagen 2/5 10.30 och Söndagen 12/9 10.30 + festplatsen

Miljöstation 2021:

Lörd-sönd 5-6 jun kl 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen 27 april – 7 juni.

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt

Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info: