Områdesrepresentanter  2022:

Martin Zimmerman, Lott 393, 070-721 14 21
Annicka Stråhle, Lott 404, 070-797 11 59

Ann Östergren, Lott 430, 070-405 86 94
Tarja Jonsson-Mälman, Lott 401, 076-325 27 27

Miljöombud 2022:
Ann-Charlotte Reisberg, lott 385, 08-39 11 87

Väg/vatten 2022:
Mattias Carlsten, lott 387, 072-534 22 53

Städdagar 2022:

Söndagen 15 maj 10.30

Söndagen 3 juli 10.30

Söndagen 18 sept 10.30

Festplatsen: v24-28

Miljöstation 2022:

Onsd 7 sep kl 16.00-19.00

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen:

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt

Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

 

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info: