Områdesrepresentanter  2022:

Martin Zimmerman, Lott 393, 070-721 14 21
Annicka Stråhle, Lott 404, 070-797 11 59

Ann Östergren, Lott 430, 070-405 86 94
Tarja Jonsson-Mälman, Lott 401, 076-325 27 27

Miljöombud 2022:
Ann-Charlotte Reisberg, lott 385, 08-39 11 87

Väg/vatten 2022:
Mattias Carlsten, lott 387, 072-534 22 53

Städdagar 2022:

Söndagen 15 maj 10.30

Söndagen 3 juli 10.30

Söndagen 18 sept 10.30

Festplatsen: v24-28

Miljöstation 2022:

Onsd 7 sep kl 16.00-19.00

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen:

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt

Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info: