Områdesrepresentanter  2024:

Karin Soffiantini, Lott 354, 0761 12 48 64
Marie Tunander, Lott 396, 0708 1953 90

Anna Flishager, Lott 429, 0739 5452 82

Miljöombud 2024:
Ann-Charlotte Reisberg, Lott 385, 08 39 11 87

Väg/vatten 2023:
Mattias Carlsten, Lott 387, 0725 3422 53

Städdagar 2024:

Söndag 5 maj kl 10.30
Söndag 30 juni kl 10.30
Söndag 1 sep kl 10.30
Samling vid uthuset.

Festplatsen 2024: v18-23

Miljöstation 2024:

Lörd-sönd 11-12 maj kl 9-12

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen:

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt

Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

 

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info: