Områdesrepresentanter  2023:

Karin Soffiantini-Yildiz, Lott 354, 0761 12 48 64
Marie Tunander, Lott 396, 0708 1953 90

Anna Flishager, Lott 429, 0739 5452 82

Miljöombud 2023:
Ann-Charlotte Reisberg, Lott 385, 08 39 11 87

Väg/vatten 2023:
Mattias Carlsten, Lott 387, 0725 3422 53

Städdagar 2023:

Söndag 14 maj kl 10.30
Söndag 23 juli kl 10.30
Söndag 17 sep kl 10.30

Festplatsen 2023: v29-34

Miljöstation 2023:

Lörd 9 sept kl 9-12

Sönd 10 sept kl 9-12

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen:

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt

Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

 

FESTPLATSEN (OMRÅDE 2,4,7,9): De som öppnar på våren tar fram möblerna och de som stänger på hösten ställer in dem. Sopa dansbanan, klippa gräs, rensa ogräs, kratta kottar, kratta grusgångar, sopa alla bodtak och föreningshustaket, rensa hängrännor och spola av plasttaket över altanen med högtryckstvätt. Röjning av sly. Bensin och olja köps in och kvittot lämnas till kassören. Gräsklippare samt övriga arbetsredskap finns i boden till vänster om kiosken i den högra dörren. Nyckel till boden har varje område.

Områdes egen info: