Områdesrepresentanter  2024:

Susanne Skarfors, lott 69, 0708 6219 50

Maria Engvall, lott 156, 0707 5736 11

Johanna Frekke, lott 17, 0707 2359 90

Miljöombud 2024:
Anita Glad, lott 102, 0736 2290 33

Vattenansvarig 2024:
Karl-Erik Ålring, lott 226, 0707 3725 66

Städdagar 2023:

kl 10.00-12.00

29 april
17 juni
19 augusri
16 september
 

Vi börjar med allmän info. Fikar och prickar av oss när vi har städat klart.

Miljöstation 2024:

Lördag 24 aug och söndag 25 aug kl 9-12

Följande stugor har arbetsplikt:

 

Städområden:

Omkring uthus 3 och stora parkeringen infart 1, Eric Cronsioes väg.

TOA STÄDSCHEMA: Område 3. Arbetsschema Toa 2022