Områdesrepresentanter  2022:

Yvette Häggqvist, lott 178, 073-5347777

Eva Svedjeström, lott 153, 070-764 69 36

Johanna Frekke, lott 17, 070-723 59 90

Miljöombud:
Anita Glad, lott 102, 073-622 90 33

Vattenansvarig:
Karl-Erik Ålring, lott 226, 070-312 27 37

Städdagar 2022:

kl 10.00-12.00

14 maj                        18 juni
20 augusti
17 september

Vi börjar med allmän info. Fikar och prickar av oss när vi har städat klart.

Miljöstation 2022:

Lördag 28 maj och söndag 29 maj kl 9-12

Följande stugor har arbetsplikt:

14, 16, 18, 20, 69, 103, 172, 205

 

Städområden:

Omkring uthus 3 och stora parkeringen infart 1, Eric Cronsioes väg.

TOA STÄDSCHEMA: Område 3. Arbetsschema Toa 2022