Områdesrepresentanter  2021:

Margareta Prevorsek, lott 225, 070-3148364

Yvette Häggqvist, lott 178, 073-5347777

Mervi Vänskä, lott 174, 073-5171313

Miljöombud:
Anita Glad, lott 102, 073-6229033

Väg- och vattenansvarig:
Karl-Erik Ålring, lott 226, 070-3122737

Städdagar 2021:

kl 10.00-12.00

8 maj                         19 juni
21 augusti
18 september

Vi börjar med allmän info. Fikar och prickar av oss när vi har städat klart.

Miljöstation 2021:

Lördag 11/9 och söndag 12/9 kl 9-12

Städområden:

Omkring uthus 3 och stora parkeringen infart 1, Eric Cronsioes väg.

TOA STÄDSCHEMA, SE OVAN, TILL HÖGER