En liten checklista är alltid bra att göra. Här kommer några tips på vad den kan innehålla.

Gör en budget

Glöm inte att du även ska betala för arrende, el och försäkring.

Bebyggelse

Arrendeavtalen varar inte för evigt och markägaren (kommunen) kan en dag vilja bygga på marken. Ta reda på hur länge det gäller innan det är tänkt att förnyas.

Bygglov

Kolla med föreningen om du har stora idéer på vad du vill göra/bygga på tomten.

Skicket

Kontrollera att en eventuell upprustning inte är ett för stort jobb för dig.

Besiktiga

Köparen har enligt lag undersökningsplikt, vilket innebär att du skall kartlägga alla fel och brister.

El

Kontrollera att alla el-installationer är OK. Ta hjälp om du behöver.

Vatten och avlopp

Enligt regler från Stockholms Stad så får vatten inte vara indraget i huset och inte avlopp heller. Vatten finns vid tomt-gränsen endast under sommartid.