2022

Ordförande
Ulrika Hedbom, Lott 305, 073-680 08 55
ordforande@koloni-skarpnack.se

Vice ordförande
Fidelia Hjälte Terneborg, Lott 211, 070-764 02 18
fidelia@koloni-skarpnack.se

Kassör
Anne-Marie Frid, Lott 351, 070-571 79 55
anne-marie@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Erik Andersson, Lott 261, 070-764 12 94
erik.a@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Matts Pihl, Lott 274, 070-750 89 65
matts@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Brita Zellhann, Lott 449, 073-561 49 07
brita@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Eva Agrell, Lott 280, 070-688 19 88
eva.agrell@koloni-skarpnack.se

Ersättare
Monica Lind, Lott 178, 073-633 18 20
monica@koloni-skarpnack.se

Ersättare
Inga-Lill Gustafsson, Lott 441, 070-536 35 37
inga-lill@koloni-skarpnack.se

Ersättare
Suzanne Diamantakidou, Lott 510, 076-831 48 80
sanne@koloni-skarpnack.se

 

ANSVARIGA FÖR:

Byggnadsärenden
Eva Agrell, Lott 280

samt Monica Lind, Lott 178

E-post: bygg@koloni-skarpnack.se

Fritidsgruppen
Niklas Fransson Lott 519
E-post: fritidsgruppen@koloni-skarpnack.se

IT och hemsida        
Erik Andersson
E-post: webbansvarig@koloni-skarpnack.se

Miljöansvarig
Suzanne Diamantakidou, Lott 510, 076-831 48 80
E-post: miljogruppen@koloni-skarpnack.se

Miljöstationsansvarig
Suzanne Diamantakidou, Lott 510, 076-831 48 80
sanne@koloni-skarpnack.se

Studiegruppen
Viveka Eriksson, Lott 557
E-post: studiegruppen@koloni-skarpnack.se

Träd/Odlingsansvarig
Brita Zellhann, Lott 449
E-post: tradgruppen@koloni-skarpnack.se

Stugvärdar
Mats Mattsson, Lott 540, 070 458 16 51
Morgan Andersson, Lott 517, 073 588 90 88
Stugvärdarna har telefontid vardagar 17.00-18.00
Bokning av lokal kan ske tidigast från 1 april för kommande säsong.
E-post: stugvard@koloni-skarpnack.se

Väg och vatten             
Matts Pihl, Lott 274
E-post: vag.vatten@koloni-skarpnack.se

Värderingsgruppen
Eva Agrell, Lott 280
E-post: vardering@koloni-skarpnack.se