Silver!

Så blev vi äntligen miljödiplomerade på silvernivå. Det betyder att vi uppfyller kraven för silver, dvs många tillämpar täckodling, gröngödsling, växtföljd, odlar växter som gynnar biologisk mångfald, tar till vara regnvatten m.m.

På sommarmötet 2023 överlämnades diplomet av Ingrid Rogblad som är miljödiplomeringsansvarig på Koloniträdgårdsförbundet. Med på sommarmötet och tog emot diplomet var också miljöombuden som jobbat hårt med inventering och information under åren.

Att vi är miljödiplomerade har stor betydelse för kolonirörelsens fortlevnad.

 

 

 

Miljödiplomering historik

I våra informationsblad kan ni följa processen fram till miljödiplomeringen på grundnivån 2013, nivån brons 2018 och vidare till silvernivån 2023:

Miljöinfobladet 2009,
Miljöinfobladet 2010
Miljöinfobladet 2011
Miljöinfobladet 2012
Miljöinfobladet 2013
Miljöinfobladet 2014
Miljöinfobladet 2015
Miljöinfobladet 2016
Miljöinfobladet 2017
Miljöinfobladet 2018
Miljöinfobladet 2019
Miljöinfobladet 2020

Miljöbok

2013 när vi fick vårt diplom på grundnivån gjorde vi ny miljöbok. Den uppdaterades 2018 när vi fick diplom för bronsnivån. Alla kolonister, både nya och gamla, får miljöboken.

——————

Sammanfattning av vårt miljöarbete

2009
2009 påbörjades ett intensivt miljöarbete med sikte på Miljödiplomering på grundnivån enligt FSSK:s (Stockholms koloniträdgårdar) och Koloniträdgårdsförbundets krav för miljödiplomering av koloniträdgårdar.

2010
Inför säsongen 2010 fick alla Miljöboken med riktlinjer om vilka krav som ställs på oss för att vi ska vara miljömedvetna kolonister.

Den 20 juni 2010 invigde vi Miljöstationen, där man går in och sorterar sina sopor; glas (färgat och ofärgat), tidningar, förpackningar i papp, förpackningar i plast samt förpackningar i metall. Det som är kvar av hushållssoporna när det är sorterat läggs i djupgrävda behållare utanför själva Miljöstationen.

2011
2011 fick samtliga 11 områden ett miljöombud vars första uppgift var att göra en inventering av komposter i sina områden.

Miljöombuden har informerat om miljögodkända gödsel- och bekämpningsmedel och delat ut material till alla kolonister.

Kursen Kompostera – hur gör man? har hållits under flera tillfällen under säsongen.

2012
Inventeringen blev inte färdig under säsongen 2011 utan fortsatte under 2012. Inventeringen var klar vid midsommar. Kompostkurser har hållits vid flera tillfällen och förhoppningsvis ska alla kompostera sitt trädgårdsavfall vilket är ett av kraven för miljödiplomeringen.

I slutet av juli 2012 lämnade vi in vår ansökan om miljödiplomering till Koloniträdgårdsförbundet. I december blev det officiellt att vi får vårt miljödiplom. Det gäller under perioden 2013-2015. Efter tre år blir det omprövning, så det gäller att upprätthålla nivån.

2013
Inför säsongen 2013 delade vi ut ny omarbetad miljöbok som är anpassad till det nya förhållandet, att vi är miljödiplomerade.

Diplomet överlämnades vid en ceremoni 25 maj 2013. Skarpnäcks kolonister blev inbjudna till kaffe och tårta för att fira detta. Överlämnare var Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet. Se bilder nedan.

2014
Vårt andra år som miljödiplomerad koloniträdgårdsförening. Vi började redan förra säsongen att titta framåt mot högre nivåer. Ängsgruppen som bildades då har jobbat vidare och nu finns två blomsterängar som verkligen är värda namnet. Vi utlyste tidigt på våren en fågelholkstävling. Man fick sommaren på sig att bygga eller på vilket sätt man ville, sätta upp fågelholkar på sina tomter (se nedan resultatet av tävlingen).

Läs mer i Miljöinfobladet 2014 nedan.

2015
Vårt tredje år som miljödiplomerad koloniträdgårdsförening. Vi påbörjade ny inventering för att se att vi fortfarande uppfyller kraven för miljödiplomering på grundnivån. I inventeringen har vi även lagt till kriterier för nästa nivå, som är brons, såsom varmkompost, uppsamling av regnvatten. vi vill också bilda oss en uppfattning om hur många som fortfarande har bensindrivna trädgårdsmaskiner.

Den uppskattade kursen Kompostera – Hur gör man? har hållits även detta år.

2016
Till vår stora glädje lyckades vi i år med att uppgradera vårt diplom till brons trots att inte alla områden var klara med sin inventering.

Den uppskattade kursen Kompostera – Hur gör man? har hållits även detta år.

Trevligt var att Årstafältets koloniförening kom på studiebesök för att få tips för sitt fortsatta arbete med miljödiplomering.

Det som var tråkigt var att blomsterängarna på grund av den torra väderleken inte visade upp sig från sin bästa sida. Vi har dock under hösten sått in en gräsfröblandning särskilt anpassad för blomsteräng och till våren sår vi in en blomsterängsblandning som består av både ettåriga och fleråriga sorter som självsår sig. Så förhoppningsvis får vi en positiv utveckling av ängarna 2017.

2017
Vi hade en enkel ceremoni där Ulrika Otterling från Koloni-trädgårdsförbundet kom och överlämnade diplomet.

Som tidigare år har den uppskattade kursen Kompostera – Hur gör man? hållits även detta år.

Blomsterängen i område 11 såg betydligt bättre ut i år tack vare de insatser som gjordes med insådd av diverse frön.

Vi hade en föreläsning om invasiva växter och vikten av att hålla koll på dem.

2018
Andra året med miljödiplom på bronsnivån. Miljöombuden har jobbat vidare med att påverka kolonisterna att inte använda bensindrivna trädgårdsmaskiner.

Vi fick också en påminnelse om att trädgårdskomposterna behöver ses över. Det går mycket bra att ha en enkel, öppen trädgårdskompost, men där får inte läggas någonting från köket. Då kommer råttorna som ett brev på posten. För avfall från hushållet krävs att man har en sluten kompost.

Vi kommer att jobba vidare med att samla poäng för nästa nivå som är silver. Vi upplever det som fullt möjligt att kunna uppnå de poäng som krävs.

2019
Tredje året med miljödiplom på bronsnivån. Miljöombuden har jobbat vidare med att påverka kolonisterna till att när det är dags att köpa nya trädgårdsmaskiner, att inte köpa en bensindriven utan en som är elektrisk, batteridriven eller som går på alkylatbensin. De har också informerat om vikten av att vattna sin trädgård på ett miljömässigt klokt sätt och att samla regnvatten till bevattning, det tycker även växterna om.

Vi hade flera möten med miljöombuden där vi planerade för ny inventering nästa år. Inventeringen får innehålla samma som förra gången så att vi vet att vi håller nivån och att alla fortfarande komposterar. Det tillkommer även 20-25 nya kolonister varje år. Har de kommit igång med kompostering?

Inför nästa nivå, silver, krävs bl a att man tillämpar växelbruk, täckodling, gröngödsling. Det är säkert många som redan tillämpar detta men för att vi ska kunna erhålla silverdiplom krävs att fler gör det. En viktig uppgift för miljöombuden att informera om detta.

Vi beslöt att byta namn på blomsterängarna och istället kalla dem för ängsmark, som är ett mer rättvisande namn. Många växter på ängsmarkerna är mycket anspråkslösa och små men ändå viktiga för den biologiska mångfalden.

Den uppskattade kursen Kompostera? Hur gör man? har hållits även i år under flera tillfällen. Kolla på anslagstavlorna efter fler tillfällen att lära sig mer om kompostering.

Det finns fortfarande förbättringsmöjligheter när det gäller sortering av avfall på miljöstationen. Om man följer de anvisningar som står där blir det rätt.

2020
År 2020 har vi av kända skäl inte kunnat arbeta som vi tänkte. Vi har inte haft några möten med miljöombuden. Men miljöombuden fick listorna för den inventering som var planerad och även det nya materialet från Koloniträdgårdsförbundet. Miljöombuden har jobbat med inventeringen i den mån de kunnat för att inte utsätta sig för virus och så får vi hoppas att läget är annorlunda nästa sommar, då vi tror att vi ska kunna uppfylla kriterierna för silver.

2021

Pandemi!

2022

Nu kunde vi börja jobba igen. Inventeringen kunde fortsätta.

2023

Nu var vi redo för silver! På sommarmötet kom Ingrid Rogblad och överlämnade miljödiplomet för silver.

———

I våra informationsblad kan ni följa processen fram till miljödiplomeringen på grundnivån 2013 och vidare till brons 2018:

Miljöinfobladet 2009,
Miljöinfobladet 2010
Miljöinfobladet 2011
Miljöinfobladet 2012
Miljöinfobladet 2013
Miljöinfobladet 2014
Miljöinfobladet 2015
Miljöinfobladet 2016
Miljöinfobladet 2017
Miljöinfobladet 2018
Miljöinfobladet 2019
Miljöinfobladet 2020

Miljöbok 2013

——————–

Diplomutdelning för andra gången – brons!

Hösten 2016 bjöd vi in Ulf Nilsson från Koloniträdgårdsförbundet för att få hans bedömning om hur vi låg till. Det visade sig att vi uppfyllde kraven för brons (se mer i Miljöinfoblad 2016 ovan).

21 maj 2017 kom Ulrica Otterling från Koloniträdgårdsförbundet och överlämnade diplomet för brons. Vi firade detta med smörgåstårta och cider.

Diplomutdelning grundnivån

Den 25 maj 2013 bjöd vi in alla kolonister till kaffe och tårta för att fira att vi blivit miljödiplomerade.

Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet kom och överlämnade diplomet.

miljogruppen
Solveig Sidblad och miljögruppen – Katrin, Anders och Barbro.
anderstalarAnders säger några väl valda ord. Åtta av de elva miljöombuden lyssnar. kaffetartaKaffe och tårta till alla.
Tårtan
Tårtan
Miljödiplomet

————–

En miljödiplomerad koloniförening blir tagen på allvar, vi håller kolonirörelsens idé levande, det syns att detta inte är ett sommarstugeområde/semesterby, risken för kraftiga prishöjningar minskar och sist men inte minst:

Vi kan bli Stockholms mest attraktiva koloniområde!

Miljögruppen

Fågelholkstävling 2014
Fågelholkar gynnar den biologiska mångfalden och uppmuntrar fåglar till att bosätta sig i vårt område. Det är till nytta och glädje för både dem och oss. Prisutdelning skedde på sommarmötet den 10 augusti.

1:a pris gick till Johan Lövdahl, lott 61
2:a pris gick till Selma Celin, lott 329
3:e pris gick till Ewa Sommar, Lott 551

 

1:a pris
1:a pris
2:a pris
2:a pris
3:e pris 3:e pris

Grattis!!