Hur kan kolonin bli en prunkande oas? Hur ympar man äppelträd och fixar ett bra växthus eller en kompost? Skarpnäcks kolonister har genom åren samlat på sig kunskap som vi ska berätta om på denna sida.  Har du något som du vill dela med dig av? Inspirerande bilder eller kluriga tips mailas till
webbansvarig@koloni-skarpnack.se.

 

Information angående beskärning av fruktträd, från Koloniträdgårdsförbundet:

https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/03/00-KTF_nr14_beskarning_av_frukttrad_och_barbuskar.pdf<https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkolonitradgardsforbundet.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F00-KTF_nr14_beskarning_av_frukttrad_och_barbuskar.pdf&data=05%7C01%7C%7C341f13d2d791434a8dc808da9cb29b59%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637994588168835240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hLPPuBV8Yk1pTAsT0CcJkMO7NtADW8Ah%2F8OqVm2XcoE%3D&reserved=0>

https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2021/03/lowres-00-KTF_nr42_frukt_och_bar_pa_liten_lott.pdf<https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkolonitradgardsforbundet.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Flowres-00-KTF_nr42_frukt_och_bar_pa_liten_lott.pdf&data=05%7C01%7C%7C341f13d2d791434a8dc808da9cb29b59%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637994588168835240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FJkiJzspf%2Bz5dihns1kmYBhSRXGTBTBf%2Bz%2BHVoVGCLs%3D&reserved=0>

 

Länk till ympningskurs:

https://www.wexthuset.com/fakta-och-rad/om-odling-och-skotsel-av-tradgard-och-vaxter/om-frosadd-och-forokning-av-vaxter/sa-ympar-du-frukttrad

 

Film om äppelodling/barkympning:
(För dig som inte har YouTube Premium inleds filmen med reklamsnuttar)