Information om internkön

 • Anmäl intresse för internbyte genom att skicka ett mejl till styrelsen@koloni-skarpnack.se och skriv ”internkön” i ämnesraden (eller lägg en lapp i föreningens brevlåda under säsongen) med följande uppgifter:
  Namn:
  Lottnummer:
  Folkbokföringsadress:
  Mejladress och telefonnummer:
  Medlem i föreningen sedan år:
  Anledning för önskat byte:
  Speciella önskemål för ny kolonilott (var så exakt som möjligt så kan det finnas en större chans att du får erbjudande om en stuga som du är intresserad av.)
 • Styrelsen beviljar eller avslår ansökan och beslutet meddelas kolonisten skyndsamt.
 • Om du beviljats att stå i internkön beställer du omgående värdering från föreningen via länken:
  https://koloni-skarpnack.se/for-medlemmar/forsaljning-och-vardering/
 • Fastställt värderingspris för 2023 är 2500 kr och betalas i förväg till BG 579-5497.
  Skicka beställningen till vardering@koloni-skarpnack.se
 • När avgiften registrerats på föreningens konto kommer en värderare att ta kontakt för att avtala om tidpunkt för värdering. Inbetald avgift återbetalas ej. Notera att värderingen endast giltig under samma säsong som värderingen är genomförd.
 • När värderingen är genomförd följer föreningens ansvarig för intresselistan upp dina önskemål gällande ny lott med de lotter som under säsongen läggs ut till försäljning. Är det någon av lotterna som uppfyller dina önskemål kontaktas du för en visning. Efter det får du ge definitivt besked om du är intresserad av ett byte.
 • Du kan få totalt två erbjudande om byte och du får tacka nej till byte vid max ett tillfälle. Om ingen lott inkommer till försäljning som uppfyller dina önskemål blir konsekvensen att du inte får något erbjudande under den innevarande säsongen. Så länge du önskar kvarstå i internkön är det ditt ansvar att beställa en ny värderingen varje år enligt beskrivningen ovan.
 • Om du får ett erbjudande om byte som du tackar ja till sker ett ordinarie sälj/köp förfarande. Din stuga läggs ut till försäljning och i samband med att det finns en köpare till din nuvarande stuga får du möjlighet att köpa den andra stugan från säljaren.
 • För att kunna få möjlighet att byta stuga via föreningens internkö måste du:
  – ha varit ägare till din nuvarande stuga i minst 2 år.
  – inte ha bytt stuga tidigare.
  – ha en aktuell värdering klar snarats efter att du fått besked om att ansökan beviljats av styrelsen.
  – sälja din nuvarande stuga innan du får möjlighet att köpa en ny stuga.
  (Du får endast vara ägare till en kolonistuga).
 • Allt ska ske under en och samma säsong då processen följer värderingens giltighetstid. Du har möjlighet att beställa och få en värdering genomförd innan styrelsen tar beslut om ansökan beviljas eller avslås. Med en färdig värdering från start kan det finnas möjlighet till en snabbare process. Notera att ingen återbetalning sker av avgiften för värdering om ansökan avslås.