Nomineringar till Stockholms Koloniträdgårdar 2024

posted in: Okategoriserade | 0
Från valberedningen för Stockholms Koloniträdgårdar:
Dags att nominera förtroendevalda till Stockholms Koloniträdgårdar

Det är genom vår förbundsregion Stockholms Koloniträdgårdar som medlemsföreningarna har möjlighet att påverka Koloniträdgårdsförbundets verksamhet. Och nu är det dags för er förening – styrelse och/eller medlemmar – att föreslå 2024 års förtroendevalda i Stockholms Koloniträdgårdar. Här kan du som kolonist vara med och påverka!
Årsmötet den 21 april 2024 ska välja
– Kassör för 2 år.
4 styrelseledamöter för 2 år
– minst 3 ersättare i styrelsen för 1 år
– 2 revisorer + 2 ersättare för 1 år
– 8 ombud till Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd 2025+ 8 ersättare för 1 år.

 

I enlighet med stadgarna som antogs 2019 föreslår styrelsen att årsmötet ska tillsätta följande kommittéer :
– Värderingskommitté (VK), 4 ledamöter
Miljö och utbildningskommitté (MUK), 3–4 ledamöter
Kommittémedlemmarna väljs av årsmötet, men sammankallande blir en av styrelsens ledamöter.

 

För att de olika stadsdelarna ska kunna representeras på bästa möjliga sätt i regionens verksamhet behöver valberedningen få era förslag.
Vi hoppas alltså att ni nominerar någon/några/er själva! Och att ni kompletterar nomineringarna med:

 

 

– kontaktuppgifter till nominerade
– kontaktuppgifter till den som nominerar
– 
uppgift om den/de nominerade har accepterat nomineringen eller ej.

 

E-posta nomineringarna till valberedningen,valberedningen@sthlmkoloni.se , snarast och senast den 1 mars.

 

Med vänliga hälsningar
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR /Valberedningen

 

 

Valberedning för 2024
Anna Greta Stenung, sammankallande, kolonist i Tanto Mindre/Södermalm

 

Conny Mörke
kolonist i Snösätra N/Enskede-Årsta-Vantör

Bäverbäcksgatan 15, 124 62 Bandhagen

 

Britta Gussander
kolonist i Gubbängen/Farsta

 

Bengt Hellman
kolonist i Skanskvarn/Enskede-Årsta-Vantör

 

Lennart Dolk

kolonist i Åkeshov III/Bromma