I miljöprogrammet som antogs 2003 står att vi under en tioårsperiod ska sätta upp mål och delmål och verka för att miljöprogrammet tillämpas. Vi kan väl alla vara överens om att om det är någon som ska värna om miljön så är det kolonisten. Att ha fått förmånen att äga en kolonistuga med tillhörande jordlott innebär ett ansvar att förvalta och föra vidare grundtanken med kolonirörelsen – ekologiskt odlande i samklang med naturen. Det tjänar alla på. Koloniträdgårdsförbundet och FSSK (Stockholms koloniträdgårdar)  har tagit fram ett material om Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar.

Sedan 2009 har vår Miljögrupp jobbat på att få föreningen miljödiplomerad och i slutet av 2012 gav det resultat. Vi är miljödiplomerade på grundnivån. Läs mer om detta på sidan Miljödiplomering.