Invasiva växter är arter som med människans hjälp har flyttats från sin ursprungliga miljö och sprider sig snabbt i sin nya omgivning. De orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Här är några exempel på invasiva växter i Sverige:
  • Blomsterlupin
  • Kanadensiskt gullris
  • Parksallat
  • Jättebalsamin
  • Parkslide /Läs mer om/
  • Jätteloka
  • Vresros
Naturskyddsföreningen – vi står upp för naturen (naturskyddsforeningen.se)

 

Parkslide – hör inte hemma på vårt koloniområde!

 

Negativa effekter
Snabbväxande med djupgående rötter. Tränger
ut inhemska växtarter, särskilt i fuktiga och
näringsrika miljöer. Förändrar hela ekosystem.
Kan med sina kraftiga djupa rötter tränga in i
byggnader och vattenledningar. Parkslide sprids
med underjordiska löpare

 

 

Vad kan jag göra?
Plantera inte parkslide i på din kolonilott och förhindra att arten sprids i naturen. Parkslide är svår att
bekämpa och enklast är att göra det medan plantan är liten. Det krävs ofta en kombination av
metoder. Ett upprepat skördande av växtens ovanjorddelar i några år, följt av behandling med
glyfosfat och slutligen täckning med markduk verkar lugna ner växten. Undvik grävning och
rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp. Var försiktig vid hantering av växtavfallet. Det
får inte komposteras, lämnas i vatten, skog eller mark, eftersom det innebär en stor spridningsrisk.
Källa: Naturvårdsverket

Lägg växtavfallet i en sopsäck, förslut ordentligt och lägg den i brännbart på närmaste
återvinningscentral. Kontakta personalen på återvinningscentralen och berätta varför du slänger den
förslutna sopsäcken i brännbart.
Källa: Stockholm vatten och avfall