Växthus

posted in: Okategoriserade | 0

Många vill bygga växthus på sin kolonilott.

Vi har hört oss för hos kommunen om vad som gäller.

Kommunen är helt klar med vad som gäller. Växthus över 150cm i nocken anses som komplementbyggnad och kräver ALLTID bygglov, samt att det räknas in i den totala ytan för det hus och byggnader du redan har på lotten.

Vi vet dock att kommunen håller på och ser över dessa regler, men vi vet också att sådant tar tid….

Så i väntan på det så är det max 150cm i nocken som gäller om du vill ha ett växthus utan bygglov.