Dags att nominera till Stockholms Koloniträdgårdar

posted in: Okategoriserade | 0

Till alla medlemmar i våra medlemsföreningar!

Nu är det återigen tid att nominera någon som du tror skulle kunna bidra till att utveckla vår regions arbete.

Vi behöver påfyllning i styrelsen, att sitta styrelsen innebär möte en gång i månaden och även vissa arbetsuppgifter däremellan av väldigt olika karaktär. Vi behöver många olika erfarenheter i regionen. Det är till exempel bra om den nominerade är föreningsvan och har suttit i en av våra föreningars styrelser tidigare, eller har kunskap/erfarenhet av trädgård och odling, eller en god förståelse för hur Stockholm stad fungerar, eller är duktig på att tolka juridiska tvister, eller är en fena på konfliktlösning eller att hen inte är rädd för att arbeta praktiskt med vårt gemensamma hus och trädgård. 

Det är också bra om den du nominerar delar vår vision att vi kolonister inte är vilken folkrörelse som helst utan Stockholms kanske största och viktigaste gröna och sociala rörelse.

Det finns även plats i våra kommittéer (information, utbildning och miljö) med vitt skilda uppgifter. Där behövs den som vill arbeta med strukturen för vår interna informationshantering och externa kommunikation, eller den som vill arbeta med föreläsningar och kurser (allt från att kläcka idéer till att boka föreläsare och koka kaffe) och slutligen för den som vill vara med och arbeta praktiskt och konkret med miljöfrågor. 

Valberedningen önskar även förslag på kassör och revisorsersättare

Nomineringarna skickas till valberedningen@sthlmkoloni.se

Vi ber styrelserna skicka ut detta brev till alla medlemmar.

Med vänlig hälsning

Katja Jassey

Ordförande 

Telefon: +46763056082

www.sthlmkoloni.se