Några ord från styrelsen, Maj 2023  

posted in: Styrelsen har ordet | 0

Avloppsenkäten från Miljöförvaltningen – Kom ihåg att sända in den senast 1 juni

Information och blankett finns på hemsidan. Pdf:en är ifyllbar på dator (men inte alltid på mobil/läsplatta): Inventering-av-enskilda-avlopp.pdf

Du kan också hämta det på kontoret i Klubbhuset onsdagar jämna veckonummer, kl 18-19.

Uppstädning vid festplatsen – lörd-sönd 17-18 juni kl 10-12

Vi har bestämt bortforsling av alla nedfallna och nedtagna tallgrenar som staden har samlat ihop i högar. En extra container ställs dit för ändamålet. Vi tar tacksamt emot all hjälp med detta. Anmäl dig gärna till tradgruppen@koloni-skarpnack.se. Ju fler vi är desto snabbare går det!

 

Samtidigt tar vi bort föreningens eget trädgårdsavfall som har blivit kvarlämnat av misstag. Vi påminner om att det inte är tillåtet att lämna trädgårdsavfall på våra gemensamma ytor, i våra skogsdungar på kommunens mark. Och de områden som vanligtvis städar festplatsen ska se till att avfallet transporteras bort.

 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll kommer att utföras i de stugor som har eldstad. Vi för fortfarande en dialog med Stockholms Brandförsvar och dess upphandlade entreprenör angående hur de ska få kontakt med dig som kolonist.

 

Matavfall

Stockholm Vatten och avfall är fortfarande försenade med leverans av påsar och behållare till oss. När dessa är på plats kan de hämtas vid våra uthus och då kommer också matavfallsmoloken att öppnas och anvisningar vara på plats.

 

Våra områdesrepresentanter bör säkerställa att områdets startkit (lika många som stugor på området) hämtas på miljöstationen för att sedan ha dem i respektive uthus för avhämtning av kolonist. Info kommer när startkiten finns tillgängliga.

 

Föreningshusets yttertak ska bytas i år. Arbetet är beställt och kommer att utföras under september månad.

 

Även båset/skjulet för pilkastning mm kommer att repareras och få sig ett nytt tak. Det arbetet ska vi undersöka om vi kan få utfört av krafter inom vår förening. Kontakta bygg@koloni-skarpnack.se om du är intresserad att vara med, förstås mot arvode.

 

Elen i föreningshuset

Alla dragningar av el i huset har fått sig en översyn och det hittades en del som behövde åtgärdas. Problemet med att jordfelsbrytaren har löst ut sig vid otaliga tillfällen ska nu vara åtgärdat. Uthus 11 ska inte heller fortsättningsvis behöva få elavbrott.

 

/Styrelsen