Koloniträdgårdsförbundet söker kolonister som vill vara med i arbetet kring trädgårdsmässan i Älvsjö i vår

posted in: Okategoriserade | 0

Koloniträdgårdsförbundet har i år en 81 kvm stor monter på Rådgivningsgatan där också övriga medlemsorganisationer i FOR är utställare. Vi vill berätta för så många som möjligt om förbundet och visa på betydelsen av kolonirörelsen. Här ska kolonister i närområdet kunna träffas och utbyta erfarenheter och odlingskunskap. Vi ska lyfta årets tema som är Jord, dvs den biologiska mångfalden i jorden.

Mässgrupp

Vill du som kolonist vara delaktig i Koloniträdgårdsförbundets monter på trädgårdsmässan? Vi vill skapa en intresseväckande och kunskapsspridande monter, så att vi väcker odlingsintresset hos ännu fler än idag. Vi behöver vara en kreativ grupp som definierar vad montern ska innehålla och vilka olika delar som vi vill visa upp och lyfta fram. Vi behöver alltså ett par engagerade och driftiga kolonister, kanske några som varit med förut, som också gärna har stor kunskap om just jord. Och som gärna även vill och kan bemanna montern under en för- eller eftermiddag den 30 mars-2 april 2023.

Vi har i år tagit hjälp av en extern leverantör för att skapa vår monter och kommer att få hjälp både med design och utformning som fungerar praktiskt, är hållbart och går att återbruka. Men vi behöver vara några i en mässgrupp som kan tillföra en del av innehåll och budskap.

Vi möts en kväll i början av januari för ett första möte på Koloniträdgårdsförbundets kansli, Ringvägen 9e i Stockholm.

Anmäl ditt intresse och/eller ställ frågor till Pia af Rolén, kommunikatör på FOR och Koloniträdgårdsförbundet, e-post pia@koloni.org

eller 08-556 930 84

Väl mött och med många hälsningar

Pia af Rolén