Info och påminnelse Miljöförvaltningen

posted in: Okategoriserade | 0
Föreningen har svarat dem att att vi stänger kolonin den sista sep och att inga kolonister bor kvar. Vi har lovat dem att påminna dem som inte svarat.
/Styrelsen
———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Petra Larsson <petra.larsson@stockholm.se>
Datum: 15 september 2023, 12:51 centraleuropeisk sommartid
Ämne: Bokningsbrev inspektion Skarpnäcks koloniträdgårdsförening

Hej!

Vi har nu granskat inkomna svarsblanketter som inkommit med anledning av beslut om föreläggande att inventera föreningens egna och medlemmarnas eventuella vatten och avloppsanläggningar inom koloniområdet (beslutsnummer 2023-3222, bilaga 1)

Miljöförvaltningen har mottagit 410 stycken svarsenkäter i inventeringen och det saknas 148 stycken. Ni behöver därför påminna dessa kolonilottsinnehavare att fylla i och återkomma med ifylld svarsblankett till miljöförvaltningen (se bifogad lista över de kolonilottsinnehavare som berörs).

Inspektion och stickprover 

Miljöförvaltningen kommer nu i ett andra steg att utföra stickprovskontroller av den inkomna inventeringen under vecka 40. Vi kommer även att utföra tillsyn av de kolonilotter som har sluten tank installerad. Vid detta tillfälle kommer även de avloppsanläggningar som föreningen ansvarar för att kontrolleras.

Vi ser gärna att en styrelsemedlem från Skarpnäcks koloniträdgårdsförening medverkar vid inspektionstillfället av föreningens anläggningar och ni har därför möjlighet att boka in en tid.

Förslag på inspektionstider:

Måndag 2 oktober kl. 09:00

Måndag 2 oktober kl. 13:00

 

Det kan vara bra att föreningen informerar sina medlemmar om miljöförvaltningens besök så att de är medvetna om vad som är på gång i området!

 

Efter inspektionen

Miljöförvaltningen kontrollerar att de eventuella enskilda avloppsanordningar som finns inom koloniområdet har giltiga tillstånd. Därefter skickas en skrivelse/inspektionsrapport till avloppsanordningens ägare där det framgår vilken bedömning miljöförvaltningen har gjort. Om avloppet inte uppfyller gällande krav för hantering av avloppsvatten kan åtgärdskrav komma att ställas. Saknas giltigt tillstånd kommer miljöförvaltningen att följa upp detta.

Hör av er så snart som möjligt för att bekräfta om någon av föreslagna tider passar eller om ni har några frågor. Om tiderna inte passar så kan vi komma överens om annan lämplig tid.

Med vänliga hälsningar,

Petra Larsson
Miljö- och Hälsoskyddsinspektör

Miljöförvaltningen, Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd, enheten Skola och Avfall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 287 16
E-post: petra.larsson@stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.