Info från styrelsen, December 2023

posted in: Styrelsen har ordet | 0

Så, nu har hösten passerat och styrelsen har hunnit med tre möten sedan senaste informationsutskicket.

Som vanligt så här års har vi haft budgetmöte och tittat igenom samtliga intäkts- och utgiftsposter inklusive äskanden. Presentation av resultat- och balansräkning och förslag till finansiering respektive åtstramningar kommer i vanlig ordning i årsmöteshandlingarna. Vi arbetar nu också fram en 10-årig underhållsplan, innefattande även våra uthus. Också den att presenteras till årsmötet.

Miljöförvaltningen har ju gjort sina inspektioner i området. Förvaltningen har återkopplat om föreningens allmänna avlopp och tankar och önskar en del svar och åtgärder. Vi kommer att arbeta med det planerandet i vinter. Kolonister med privata tankar kontaktas separat av förvaltningen för att kontrollera tillstånd och försäkra sig om att avtal om tömning finns. Föreningen har påmint de med tankar som inte har sänt in enkäten till förvaltningen. Kolonisternas övriga avloppslösningar kontrollerades genom stickprov.

När det gäller latrintömning (torrdassen i uthusen) har styrelsen tyvärr saknat information om att vi inte kan använda Tillfälliga Toan som leverantör, eftersom de endast har tillstånd att bedriva hämtning av latrin under enstaka tillfällen, t ex vid renovering. Vi har nu fått denna vetskap av Miljöförvaltningen och kommer att byta tillbaka till den lösning vi hade tidigare, med godkänd leverantör för hämtning av latrin. Första hämtning av tunnor kommer att ske vid säsongsöppnandet. Som områdesrepresentant kontaktar du ekonomi@koloni-skarpnack.se om du/området behöver fler tunnor inför vintern. Dessa kan hämtas vid klubbhuset vid överenskommen tidpunkt.

Miljöstationen har samma hyresgäster i vinter (15 oktober – 15 april) som senast, dvs Bagartorp och Sund Entreprenad.

För den IT-intresserade kan nämnas att vi har utvärderat och beslutat om molnlagring och mappstruktur för föreningens samtliga dokument. Just nu i dagarna lämnar vi den tidigare ganska röriga datalagringen för en snygg struktur i DropBox, som vi också kan nå varifrån vi än vill arbeta.

Nu kommer vintern och styrelsen går då in för att förbereda årsmötet 2024, det vill säga avsluta 2023 och börja planera för nästa säsong. Kallelse och dagordning sänds ut i vanlig ordning. Vill du inkomma med en motion om något är det dags att börja skissa på den nu.

Nästa styrelsemöte har vi tisdag 9 januari. Sänd gärna in om du har någon fråga du vill att vi ska behandla på mötet.

__________________________________________________________________________________________

Det var lite om vilka frågor vi har behandlat vid höstens styrelsemöten och om hur vi jobbar för allas våra intressen, som kolonister här i Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening. /Styrelsen