Avloppskontroll – påminnelse, enkät in senast 1 juni 2023

posted in: Okategoriserade | 0

Miljöförvaltningen ska utföra tillsyn över föreningens samtliga enskilda avloppslösningar.

Vi som medlemmar i vår förening – var och en av oss – ska fylla i svarsenkäten nedan och skicka den till Miljöförvaltningen senast 1 juni 2023.

Pdf:en är ifyllbar på dator (men inte alltid på mobil/läsplatta): Inventering-av-enskilda-avlopp.pdf

Utskrivna blanketter kan hämtas på kontoret onsdagar jämna veckor kl 18-19.

Önskar du mer information finner du kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen nedan.

/Styrelsen

 

__________________________________________________

Tidigare publicerat nedan, 30 april 2023:

 

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen:

Du är välkommen att kontakta mig över telefon för frågor kring svarsenkäten för Skarpnäcks koloniträdgårdsförening.

Det går även bra att skicka din fråga över e-post.

Om jag sitter upptagen i möte kommer jag ringa upp om röstmeddelande lämnas.

Med vänliga hälsningar,

Petra Larsson
Miljö- och Hälsoskyddsinspektör

Miljöförvaltningen, Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd, enheten Skola och Avfall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 287 16
E-post: petra.larsson@stockholm.se

 

__________________________________________________

Tidigare publicerat nedan, 22 april 2023:

 

Följande förtydligande har inkommit från Miljöförvaltningen:

Efter telefonsamtal kommer här nu förtydligande kring eventuell debitering av vår inventering av avloppsanläggningar på ert koloniområde.

När vi fått in uppgifter från era medlemmar kommer vi efter granskning av inkomna underlag därefter vända oss direkt till respektive kolonilottsinnehavare för bedömning och uppföljning och därmed eventuell debitering av nedlagd handläggningstid. När vi mottagit uppgifter från kolonilottsinnehavarna bedöms dem som verksamhetsutövare för sina avloppsanläggningar. Det är dem som har rådighet över anläggningen och därmed är det kolonilottsinnehavaren som kommer debiteras för eventuell nedlagd handläggningstid. Föreningen har rådighet över de allmänna anläggningar som finns på området och kommer därmed debiteras för eventuell nedlagd handläggningstid för uppföljning av dessa.

 Har ni några övriga frågor är ni varmt välkomna att höra av er igen!

 Det har redan ramlat in endel ifyllda svarsblanketter vilket är jättebra.

 Miljöförvaltningen, Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd, enheten Skola och Avfall

 

Värt att nämna är också att det är inte endast vår förening som granskas utan samtliga koloniträdgårdsföreningar i Stockholm. 2019 kontrollerades Dianelund, Tanto mindre och Dalen. Arbetet återupptogs i år och i dagsläget har inspektioner gjorts på Stugängen och Lövsta koloniområden.

/Styrelsen

 

__________________________________________________

Tidigare publicerat nedan, 8 april 2023:

Som du kanske sett i det senaste nyhetsbrevet från Stockholms Koloniträdgårdar (se nedan) har Miljöförvaltningen i Stockholms stad börjat kontrollera enskilda avloppsanordningar.

De har gått snabbt framåt i frågan och Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening har aviserats att kontroll av avlopp och avloppstankar nu ska ske. Nämnden avser att utföra tillsyn över föreningens samtliga enskilda avloppslösningar.

Vi som medlemmar i vår förening – var och en av oss – åläggs att fylla i svarsenkäten nedan och skicka den till Miljöförvaltningen senast 1 juni 2023.

Pdf:en är ifyllbar på dator (men inte alltid på mobil/läsplatta): Inventering-av-enskilda-avlopp.pdf

Utskrivna blanketter kommer att kunna hämtas hos era områdesrepresentanter efter 25 april samt på kontoret onsdagar jämna veckor kl 18-19, med start 3 maj.

Önskar du mer information är Miljöförvaltningen de som bäst kan svara. Vi kommer också att diskutera frågan med våra områdesrepresentanter den 25 april, så att de är mer insatta vid era områdesträffar.

/Styrelsen

__________________________________________________

 

Informationen från Stockholms Koloniträdgårdar:

 

Miljöförvaltningen i Stockholms stad kontrollerar att enskilda avloppsanordningar inom koloniområden har giltiga tillstånd och har anmälts. Inspektioner har skett och kan ske på olika koloniområden i Stockholms stad.

Kostnaden för kontrollerna debiteras ägaren till den kolonistuga som inspekteras. Den är 1 300 kronor/timme 2023. Det innefattar både fysiska besök och arbete kring dessa.

Kolonistugägare som har otillåtna avloppsanordningar får själva betala alla kostnader för att återställa till godkända krav. Eventuella viten betalas också av kolonisten.

 

Det här gäller:

Inga enskilda avlopps- eller vattenledningar är tillåtna på lotter inom koloniområdena utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall.

Utifrån Miljöförvaltningens tidigare inspektionsprotokoll är det tillåtet att små mängder av BDT-vatten kan tömmas utan rening på växtlighet inom den egna kolonilotten.

BDT-vatten (gråvatten) betyder Bad-, Disk- och Tvättvatten. Det är samlingsnamn för allt avloppsvatten förutom från toalett.

 

Detta är godtagbart:

1. Diskbänk utan fast avlopp till mark.
2. En slang som kan förflyttas och sprida små mängder BDT-vatten över en större yta med växter.
3. Att tömma små mängder BDT-vatten med diskbalja eller hink i växtbäddar på den egna lotten.

 

Alla andra lösningar kräver att en ansökan skickas först till den egna koloniföreningens styrelse. Om föreningen godkänner, kan man gå vidare och göra en ansökan hos miljöförvaltningen i staden. Det är föreningen som har arrendet med staden och därför måste godkänna alla ansökningar.

 

För information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp inom Stockholms stad, kan du läsa mer på stadens hemsida:

https://boende.stockholm/vatten-avlopp/enskilda-avlopp/

 

Utsläpp av avlopp räknas som miljöfarlig verksamhet.

Stockholms stad är en tätbefolkad kommun med hårt belastade sjöar och vattendrag. Dåligt renat avlopp riskerar att förorena sjöar, vattendrag och grundvatten. Om bakterier når grundvattnet eller badplatser riskerar de också att göra människor och djur sjuka.
Hanteringen av avloppsvatten får inte heller ge upphov till dålig lukt.

 

För att värna om våra vatten, en god miljö och människors hälsa är det viktigt att enskilda avlopp har bra reningsförmåga.