Information från valberedningen

postat i: Okategoriserade | 0

1.      Valberedningen, valda för år 2021 består av: 

Carina Lenngren    Lott  435 Sammankallande

Brita Zellhann        Lott 449

Yvette Häggqvist    Lott 178

 

Valberedningen arbetar efter antagna stadgar för föreningen daterad 14 aug 2005.

Utdrag ur stadgarna Paragraf §9: Valberedningen

 

9.1 Val av styrelse och revisorer samt suppleanter/ersättare skall beredas av en

Valberedning med minst tre ledamöter, vid flera skall antalet vara udda och       

som utses av årsmötet.

 

2.      Valberedningen informerar om vakanta uppdrag samt nomineringar till styrelsen

via hemsidan under valberedningen, samt via vissa medlemsutskick.

 

3.      Det är medlemmarna som nominerar till styrelsens uppdrag via E-post eller postlådor, mejladress: valberedningen@koloni-skarpnack.se

Postadresser: Postlådan vid klubbhuset eller vid Vinthundsvägen 2.

Nomineringar av personer till styrelsearbete vid årsmöten – valberedningen ser att det görs till senast den 31 okt varje år. Detta så att valberedningen i god tid har möjlighet att förbereda och tid för intervjuer.

 

Årsmöten hålls årligen i mars månad. Medlemmar kan under hela året nominera nya kandidater till styrelsen. Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag och vi välkomnar att

du som medlem nominerar någon du har förtroende för/eller dig själv, då vi söker ledamöter för olika uppdrag inom styrelsen. Valberedningen kommer att intervjua samtliga.

Samtliga nomineringar med motivering ska skickas till adresser enligt ovan pkt 3 ,

i mejlet vi ber dig svara på följande frågor som underlättar för valberedningen:

·         Namn på föreslagen person

·         Personen ska vara vidtalad och tackat ja till nomineringen

·         Vilka kunskaper har personen, som man kan bidra med i föreningsarbetet

·         Vilken erfarenhet har personen av föreningsarbete/styrelsearbete

4.      Föreningen ledamöter väljs på olika mandatperioder och valberedningen kommer

längre fram informera medlemmarna på hemsidan under valberedningen, om vilka

vakanta uppdrag vi välkomnar nomineringar till för årsmötet.

 

Årsmötet har delegerat föreningens operativa arbete till Styrelsen, och tillsammans

Har ledamöterna det juridiska ansvaret för föreningen, förutom ansvaret i sin funktion/arbetsgrupp.

 

Övrig info: Styrelsen har antagit en arbetsbeskrivning för de olika uppdragen som finns i styrelsen, det underlättar Valberedningens arbete med nomineringar.