Info från styrelsen, September 2023

posted in: Styrelsen har ordet | 0

Här kommer en hel del info sedan senast!

 

Dränering

Efter att staden under lång tid antytt att man i princip inte tänker stå för ytterligare dräneringskostnader har vi nu fått igenom: Purjolöksvägen kommer att grävas upp mellan Rabarbervägen och Ryssbodavägen. Vi meddelar så fort vi vet när detta kommer att ske. Man kommer även att undersöka vid Skarpnäcks Koloniväg, just i samma kvarter. I pipeline ligger även nedre Snårtäppevägen mot infart 2, men vi riskerar att få vänta på att även det kan åtgärdas.

 

Föreningshustaket har nu fått sig sin renovering. Uppstartsmöte med entreprenören hölls tidigare i september och arbetet är nu i princip klart. Ny underlagspapp samt tjärpapp har lagts, hängrännor, stuprör och andra detaljer i trä och plåt har ersatts. Takplåt kommer inte att läggas på. En utomstående kontrollant besiktigar arbetet. I början av nästa säsong kommer vi också att titta på renovering av pilkastningsskjulet och de två utedassen vid festplatsen.

 

Traditionella tackmåltider för de som har haft ett uppdrag åt föreningen under säsongen utöver allas vår arbetsplikt hålls och fördelas på fredagarna 22 september och 6 oktober. Hjärtligt välkommen du som har fått en inbjudan.

 

Hjärt- och lungräddaren kommer enligt tidigare beslut under säsong fortsätta hållas tillgänglig i duschrummet. Se till att ha dörrkoden tillgänglig och notera öppettiderna (övrig tid fungerar inte koden). Utanför öppettiderna och vid behov – ring 112. Så här säger sjuksköterskan:

  • Hur hjärtstartaren fungerar? Under säsongen finns en hjärtstartare förvarad i duschutrymmet. Den är tämligen enkel att använda, den ger muntliga instruktioner. Viktigt att tänka på är att först ringa 112 vid en incident och även använda sig av HLR tills hjärtstartaren är hämtad. Duschen stänger dessutom kl. 23.00 samt är stängd under vintern.

 

Miljöförvaltningens avloppsinventering

Vi har lagt ut ny info på hemsidan om kommande inspektioner. De kolonister som inte har lämnat in enkäten kommer efter uppmaning från Miljöförvaltningen att få en postal påminnelse från föreningen.

 

Brandskyddsinspektion ska enligt lag utföras och det gäller de som har skorstenar på sina stugor. Föreningen har under lång tid diskuterat detta med myndigheten, framför allt om hur kolonisterna ska nås. Efter stora påtryckningar från myndigheten – ur ett samhällsskyddande perspektiv – har styrelsen beslutat att tillgodose myndigheten med namn- och kontaktuppgifter till dessa stugägare. Entreprenören, Sot o Vent tillhandahåller även sotning. Brandskyddsinspektionen är upphandlad av staden och kan inte väljas bort, men för sotning är det valfritt vilken entreprenör du vill använda.

 

Kontakter med staden: Vår ordförande har haft möte med vår närmaste avtalskontakt inom staden, parkingenjören. De samtalade om växthus, som ju inkluderas i tillåten byggyta. Dock utarbetar man nya regler, men inget utlovas om detta. I huvudsak låter staden meddela att man är nöjd med sin kontakt med oss och hur vi sköter området. Vi har förmånen att få förvalta ett av stadens parkområden. Så, områdessyn, skötsel av lotten och parkeringsplatser, kontroll av byggnad/tillbyggnad är a och o i vårt avtal mot staden.

 

Vår ordförande har även haft möte med Skarpnäcks Fritidsträdgårdar som har odlingslotterna som gränsar till oss längs Gamla Tyresövägen. De säger sig nu vara väldigt nöjda med att alla kolonister har skött klippningen mot deras område.

 

Viktigt till dig som har parkeringsplats

Många parkeringsplatser är inte vårdade. Det här måste skötas av dig som har platsen. Den som inte gör det kan bli av med platsen, så att den i stället kan tilldelas någon som är beredd att hålla den rensad från växtlighet. Nästa vår kommer styrelsen att planera in en kontroll av att reglerna om detta följs.

 

Sommarmötet (det var ett tag sedan nu) avlöpte väl och var med ca 120 kolonister välbesökt trots lite regn. Föreningen tilldelades silverdiplom för sitt miljöarbete, styrelsen informerade och det spelades bingo. Vi tackar för en trevlig samvaro.

 

Hyra föreningshuset

Stugvärdarna tycker att nuvarande system för bokning fungerar bra. Ett inkommet förslag om att lägga bokningskalendern på hemsidan anser man inte förbättrar. Däremot kommer det till nästa säsong tillkomma en avbokningsavgift. Alltför sena avbokningar är till förtret för alla som fått besked om att det är uthyrt ett visst datum. På förfrågan: Ljud/-ljusutrustning tillhandahålls inte/ingår inte vid hyra.

 

Miljöstationen: Det har varit mycket kontroverser vid containrarna i år. Växtdelar från invassiva växter får absolut inte slängas i våra containrar, för då sprids det vidare när vårt avfall så småningom blir jord. Allt invassivt måste gå till förbränning. Direktiv/anslag om detta sätts upp till våren, Glöm inte att vi är miljödiplomerade. Och hur vi sköter sorteringen av förpackningar har gått från bra till dåligt. Skärpning uppmanas till nästa år.

 

Hantverkare

Vi söker någon händig som kan se över kakelfogarna i duschutrymmet. Arvode utgår. Vill inget åta sig det anlitar vi extern hjälp, men vi gillar främst om någon kolonist tar på sig det. Hör gärna av dig till dusch@koloni-skarpnack.se.

 

Föreningen önskar även etablera kontakt med rörmokare respektive elektriker så att vi har stadiga kontakter att anlita när det krisar. Hör gärna av dig med tips till bygg@koloni-skarpnack.se.

 

Parkering, sidbyte varannan månad

Förslag har inkommit om att skifta detta vartannat år för att göra mer rättvist för häckklipp inför 15 juni. Styrelsen har beslutat att avslå önskemålet med motivering att det blir krångligt att hålla reda på.

 

En del beslut har tagits inför nästa säsong och dem återkommer vi till när det närmar sig:

  • Plan ska upprättas för röjning av dungar och diken.
  • Fruktträdsenkäten: Gruppen har rapporterat enkätsvaren till styrelsen. Punkten tas upp vid årsmötet 2024.
  • Renovering av miljöstationens containerdel: bedöms behöva göras nästa säsong.

 

Nästa styrelsemöte har vi tisdag 10 oktober. Sänd gärna in om du har någon fråga du vill att vi ska behandla på mötet. Vid vårt novembermöte behandlar vi äskanden samt upprättar föreningens budget för 2024 och vid mötet i december summerar vi året och börjar planera för årsmöte och verksamhetsplan för 2024.

 

__________________________________________________________________________________________

Det var lite om vilka frågor vi har behandlat under sensommarens styrelsemöten och om hur vi jobbar för allas våra intressen, som kolonister här i Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening.

 

/Styrelsen