En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Intresselistan är stängd under tiden 1 oktober till 1 maj och vi tar inte emot nyanmälningar under den tiden.

Den 26 februari 2018 postade vi faktura/infobrev till dem som redan står på intresselistan. I brevet finns även information om när du blev registrerad på listan, om du har deltagit i infomöte och när du gjorde det.

Ett av villkoren för att få köpa stuga är att man har deltagit i minst ett infomöte, så har du inte gjort det så bör du kanske anmäla dig till ett av årets möten.

Datum för årets infomöten hittar du på den lösenordsskyddade sidan.

Nytt lösenord för lösenordsskyddade sidan finns i brevet.

 

 

 

————–

Arkiv