En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Erik Andersson

Ewa Sangert skriver:

Tänk om det gick att stanna lite längre i syrenernas tid när vårt koloniområde prunkar i försommarskrud. Det vore väl härligt! Men mycket ska hinnas med innan den riktiga semestertiden tar vid med ett lite lugnare tempo. Styrelsen har till exempel redan hunnit med två möten sedan vi senast publicerade en rapport.

Efter att ha inhämtat råd och kunskap från en rad olika instanser om årsmötets beslut om att inträdesavgiften inte ska betalas av medbrukare har vi kunnat besluta att ändringen kan genomföras utan stadgeändring. (Styrelsens ordförande reserverade sig dock mot beslutet att det inte krävs stadgeändring.) Om någon av föreningens medlemmar anser att årsmötets beslut hanterats fel hänvisas till att skriva en motion till årsmötet med förslag till förändring, eller om det handlar om tvist av tolkning av stadgarna, se §12 i stadgarna hur stadgetvister ska lösas.

Under försommaren kommer områdets lekplatser att besiktigas, för att alla ska kunna leka säkert hos oss.

Styrelsen tog också beslut att häckar som ligger på baksidan av lotten som angränsar mot odlingslotterna eller mot bostadsrättsföreningen på Vildapelvägen får vara max 2 meter höga. Detta gäller främst kolonister som bor längs hela Rödlöksvägen. Grundregeln i vår förening är att träd bland annat fruktträd, buskar och högre växter inte får planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom t ex skuggning (se ordningsreglerna punkt 3). Ordningsreglerna gäller ju inom vår förening, men självklart måste vi inkludera samma förutsättningar för odling för våra närliggande grannar som finns i närområdet runt koloniområdet. Värt att komma ihåg är att detta med skuggning gäller även efter planteringstillfället. Vi får med jämna mellanrum in skrivelser till föreningen om att träd på grannarnas lotter växt så mycket att de skuggar och behöver beskäras. Beskärning är upp till varje kolonist att ombesörja. Finns dock intresse av att ta bort träd ska detta ansökas och godkännas från föreningen.

Styrelsen diskuterade också den kommande trädgårdssynen som kommer att göras efter den 15 juni. Synen görs av styrelsen och några av föreningens områdesrepresentanter för att stämma av så att vi alla uppfyller de regleringar som finns i våra ordningsregler och medlemsavtal. Finns det något vi behöver uppmärksamma dig på kommer vi i möjligaste mån ta det muntligt med dig om vi ses vid vår promenad runt området. Det finns en stark vilja att göra rätt bland våra kolonister, så det mesta brukar vara åtgärdat till den 15 juni, som är datumet som gäller för ordningsställande av tomten (punkt 8 i ordningsreglerna).

Det har inkommit önskemål om att flera vill lära känna kolonisterna som sitter i föreningens styrelse lite mera. Därför avslutar vi dagens text med fem snabba frågor till föreningens nyvalda ordföranden Mattias Ljunggren. Håll till godo!

Mattias, hur börjar en riktigt bra dag på kolonin för dig?

 • Det sköna med kolonin är att jag kan höra fågelkvitter till frukosten. Älskar det!

Vad kommer aldrig in på din kolonilott?

 • Tack vare Sigge (hunden) ser vi aldrig rådjur eller spår efter dem, så de tror jag aldrig kommer in på vår lott.

Det trodde jag aldrig innan jag blev kolonist:

 • Att ett litet frö har så otroligt mycket växtkraft! Riktigt häftigt att stoppa ett litet korn i jorden och se det växa!

Tre ord som beskriver varför kolonilivet är det bästa som finns:

 • Fågelkvitter, Odling, Gemenskap.

Och till sist Mattias, om du skulle välja mellan blommor eller grönsaker, mördarsniglar eller hungriga rådjur, rensa ogräs eller klippa häcken, en bra sommardag som bjuder på 22 eller 35 grader, sol eller skugga, kolgrill eller gasolgrill?

 • Då blir det förstås grönsaker, hungriga rådjur, klippa häcken, 22 grader och en gasolstekhäll, avslutar Mattias leende och framför sin önskan att vi alla får en riktigt fin midsommarhelg.
Foto: Örjan Sjödin

Hej alla kolonister!

Vi i fritidsgruppen behöver hjälp inför barnens dag och även på barnens dag, som är den 13:e juli.

Ta kontakt med Barbro Hård, Lott 541

/Fritidsgruppen

I tisdags delade vi ut matriklarna till områdesansvariga. Det var svårt att välja bilder i år, för det kom in så många fina. Av de 40-talet inkomna har vi valt ut hela 12 st som nu pryder matrikeln.  
 • Framsidas fågelpar – Birgitta Kiviniemi
 • Rosa blomma på framsidans insida – Örjan Sjödin
 • Sid 1: Höstskörd – Örjan Sjödin
 • Sid 1: Hallon – Mia Landelius
 • Sid 1: Tomater – Mia Landelius
 • Sid 2: Vattenfall – Ulrika Renström
 • Sid 2: Fjäril på Tagetes – Birgitta Kiviniemi
 • Sid 35: Druvor i mängd – Anette Nilsson
 • Sid 36: Rödgul blomma – Anne Akgun
 • Sid 36: Humla på blå blomma – Viveca Eriksson
 • Baksidans insida: Bukett och äpplen – Helene Ernhjelm
 • Sista sidans chilifrukter – Anne Akgun
Grattis till er alla! Priser kommer med posten. Och stort tack till alla som skickade in tävlingsbidrag. /Styrelsen

Ewa Sangert skriver:

Ljuset är äntligen tillbaka och lyssnar du noga kan du nästan höra hur grönskan på koloniområdet börjat växa, inför den enastående nya odlingssäsong som väntar oss.  Drömmen är en tidig och lång vår, en lagom varm sommar med ljumna sommarregn, så där varannan natt, och att mördarsniglarna har lämnat landet. 

Den nyvalda styrelsen samlades till sitt första möte just en sådan vårkväll när våren färgar kvällshimlen i vackra färger men högtrycket kämpar samtidigt mot lågtryckets kalla vindar som aprilväder enligt traditionen bjuder på.

På dagordningen stod bland annat uppföljning från årsmötet för en knapp månad sen. Föreningen påbörjar nu arbetet med att bereda de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.  

Beslutet från årsmötet gällande justeringar kring inträdesavgiften i föreningen kommer att kräva en del efterforskning om beslutet i sig kräver en ändring i stadgarna eller ej. Föreningens stadgar är inte endast en fråga för vår förening utan alla eventuella stadgeändringar ska även godkännas av staden innan en eventuell stadgeändring kan börja gälla. Allt det här innebär att styrelsen behöver inhämta information och råd från en rad olika håll. Frågan om justeringar kring inträdesavgiften behandlades i en inkommen motion och blir konsekvensen att vi behöver ändra stadgarna måste vi kalla till ett nytt möte med hela föreningen för att behandla en stadgeändring. Vi kommer att hålla er uppdaterade kring fortsättningen i den här frågan bland annat via information här på hemsidan.

En annan fråga som togs upp på årsmötet är föreningens medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till alla våra kolonister. Årets matrikel kommer enbart att innehålla lottnummer och namn på respektive kolonist. Anledningen är dels den dataskyddsförordning (GDPR) som finns för att skydda personuppgifter och dels den diskussion som hölls på årsmötet om att inte alla vill att kontaktuppgifter ska publiceras på det sättet som föreningen gjort tidigare. Det här året tar vi alltså det säkra före det osäkra och tar inte med den personliga kontaktinformationen. Många känner varandra och vi kan alla hjälpas åt med att komma i kontakt med berörda om det behövs. 

Inför framtagning av matrikeln 2020 kommer styrelsen att ta en förnyad diskussion kring innehåll och hur vi på bästa sätt kan inhämta personliga medgivanden från alla medlemmar kring vilken information föreningen får tillåtelse att publicera.

Styrelsen fick också i uppdrag av årsmötet att undersöka förutsättningarna för att skapa en låst medlemssida via föreningens hemsida. En möjlighet kan vara att matrikeln i någon form kan komma att publiceras på den låsta medlemssidan, men det är bara en tanke i dagsläget och även denna lösning kräver personliga medgivanden från alla medlemmar innan publicering.

Föreningens intresselista för blivande kolonister öppnas igen den from 1 maj, detta efter att listan varit stängd förra året. En anledning är vikten av att vi behöver skapa en stark opinion gentemot kommunen att kolonirörelsen är en angelägenhet för så många som möjligt. Med det faktum att bostadsbristen i Stockholm är så stor finns en överhängande risk av ett politiskt beslut om att marken behöver omprioriteras till förmån för nya bostäder. I dagsläget finns inga tydliga signaler på att detta skulle vara nära förestående, men här vill föreningen agera förebyggande. Att vi som ett av landets största koloniområden dessutom har väldigt många köande kan vara en tung påverkansfaktor som visar att många bryr sig om de gröna lungorna som koloniområden faktiskt utgör i stadsmiljön.

Efter ett långt men bra möte under ledning av vår nyvalda ordförande Mattias steg vi ut i den mörknande vårkvällen, drog halsduken ett extra varv till runt halsen till skydd för den kalla vinden och gick hem med känslan av att snart, väldigt snart är vi igång med det härliga vårbruket på kolonin. 

(Bilden kommer från miniatyrträdgårdarna på Nordiska Trädgårdar.)

 

Nedan finner du en sammanfattning av protokollet från årsmötet med föreningen den 15 mars. Sammanfattningen innehåller alla beslut som togs av årsmötet. Till de förslag som årsmötet beslöt att rösta ja till finns en beskrivande text vad beslutet innebär. Styrelsen kommer nu att påbörja arbetet med de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.

Alla medlemmar som vill läsa hela årsmötesprotokollet är välkomna att göra det på kontoret under ordinarie öppettider. Protokollet i sin helhet publiceras inte på hemsidan eftersom det innehåller personuppgifter som inte ska publiceras externt.

 

http://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2019/04/Sammanfattning-av-årsmötesprotokollet-2019.pdf

Arkiv