Viktigt om slamtömning!

Föreningen har i dagarna fått en brådskande information från Stockholms Vatten och Avfall.
Skyddsombudet, för Stockholms Vatten och Avfall upphandlade underleverantör som tömmer septiktankarna vid toaletthusen på området, har gjort bedömningen att hämtningsförhållandena på vårt område inte uppfyller arbetsmiljölagen.
Det handlar alltså inte om en persons åsikt utan det finns grunder för bedömningen i lagtexten.
Att byta underleverantör är inte heller en lösning. Stockholm Vatten och avlopp har monopolet på slamtömning och bedömningen grundar sig i arbetsmiljölagstiftningen.
Styrelsen arbetar nu intensivt med olika kontakter med staden och andra instanser för att hitta en möjlig väg framåt och en acceptabel lösning.
Vi inväntar fler svar och uppgifter innan vi kan ge mera information om konsekvenserna för våra gemsamma toaletter.
Mera information kommer att publiceras löpande.
Områdesrepresentanterna uppmanas, att i möjligaste mån, hålla daglig koll på områdets mejlbox för att kunna ta del av snabb information och eventuella frågor.
Vi vet redan idag att de kolonister som har egna septiktankar tyvärr inte längre kommer att kunna beställa tömning av dessa.
ALLA som har frågor kring privata tömningar hänvisas till kontakt med Stockholms Vatten och Avfall på tfn 08-52 21 20 00 .
Styrelsen har ingen mer information och kommer därför inte besvara frågor gällande privata tömningar.
Det här är en viktig fråga för hela området och styrelsen lägger allt sitt fokus på att hitta en väg framåt.
Det innebär att andra frågor, i möjligaste mån får läggas åt sidan, för att frigöra tid för oss i styrelsen att försöka lösa situationen.
Vi ber om er förståelse för denna prioritering, då vår tid som fritidsengagerad styrelse är begränsad.
Vänliga hälsningar:
Mattias Ljunggren
Ordförande