Parkeringsförbud fr o m måndag 12 juli

posted in: Okategoriserade | 0
Hej!
Som vi informerat om tidigare är det parkeringsförbud på vissa delar av området från och med nu på måndag.
Parkeringsförbudet gäller måndag till fredag kl.07.00-15.00 under resterande del av säsongen.
Anledningen är att slambilen på ett säkert sätt ska kunna utföra sitt arbete på området.
Det här är en del av de åtgärder som regleras i den överenskommelse som träffats mellan föreningen, SVOA och Pre Zero och är en förutsättning för en godkänd arbetsmiljö, som gör att vi fortsättningsvis kan få våra septiktankar tömda.
Notera att slambilen kommer minst 3-4 gånger per vecka till området. Om bilen varit på området tidigt i veckan innebär det ingen justering av parkeringsförbudet.
Om parkerade bilar eller andra hinder ändå finns under tiden för parkeringsförbudets tider kommer bilen fotograferas som bevis/underlag för uppföljande åtgärd mot bilägaren. Finns parkerade bilar kvar under parkeringsförbudet innebär det att ingen tömning genomförs och istället blir det en kostnad för ”bomkörning” som kommer att debiteras bilägaren.
Föreningen har i överenskommelsen lovat att informera och starkt poängtera vikten av att inga kolonister ska kontakta personalen som genomför tömningarna med klagomål om eventuella skador på häckar eller övrig växtlighet.
Om häck eller annan grönska skadas av bilen som sköter slamtömningen behöver du frisera häcken eller övrig växtlighet som inkräktar på vägens farbarhet. Om den begärda tjänsten, dvs  slamtömningen, ska kunna genomföras på vårt område kräver det att vi under hela säsongen (1 maj-30 september) håller efter och smalnar av häckarna och löpande åtgärdar eventuellt överhäng som skymmer sikten. Det räcker alltså inte att göra det först till den 15 juni, då övriga delen av lotten ska vara iordning ställd. Klagomål och diskussioner mellan kolonist och chaufför innebär en stark negativ påverkan av den psykosociala arbetsmiljön för personalen som arbetar med slamtömningen och det kommer inte att accepteras varken från vår underleverantör Pre Zero eller av oss som förening.
Från och med måndag kommer följande information finnas på skyltar vid dessa infarter:
Infart 1:
Parkeringsförbud gäller från infart 1 (Skarpnäcks Koloniväg) till Eric Cronsioes väg samt Eric Cronsioes väg till infart 4
Infart 2+3:
Parkeringsförbud gäller hela Eric Cronsioes väg samt Skarpnäcks Koloniväg fram till infart 1
Infart 4:
Parkeringsförbud gäller Skarpnäcks Koloniväg till infart 5 samt Eric Cronsioes väg till Skarpnäcks Koloniväg fram till infart 1
Infart 5:
Parkeringsförbud gäller Skarpnäcks Koloniväg mellan infart 5 och infart 4
Vänliga hälsningar:
Styrelsen
/ via
Ewa Sangert