Det är möjligt att grusning och dammbindning flyttas till fredag p.g.a sjukdom. Med andra ord, inga bilar i området vare sig på torsdag eller fredag.

posted in: Okategoriserade | 0