16-18 maj 2007

 

1. På ympkursen övades olika ymptekniker.

Under ledning av Håkan Svensson från Julitta lärde sig både intresserade kolonister och beskärningskursens elever att ympa fruktträd.

Varför ska vi då göra detta, undrar ni. Jo, för att genom att placera in ympkvistar med andra äppelsorter i till exempel ett Sävstaholmsträd, kommer vi inom en snar framtid att ha ett träd med olika sorters äpplen. Det kan vara sorter vi längtat efter men inte tyckt oss ha rum för, då vi hade varit tvungna att införskaffa ett nytt träd. Genom att ympa in sorten i ett träd som redan står i vår trädgård, har vi på ett smidigt sätt löst båda uppgifterna. Det kan också vara för att vi är i behov av en speciell äppelsort som pollinerar de träd vi redan har. Och inte minst kan det vara för att det är roligt att ha en eller annan gren av något äldre svenskt äpple i trädet.

I vårt koloniområde finns nu inympat ett antal äldre svenska äppelsorter tack vare att beskärnings- och ympkursen förlades hit och att ett antal kolonister var vänliga nog att ställa upp med sina träd som kursmaterial.

Text: Inger Sahlin 2007

2. Skarpa snitt är viktiga där barken viks upp för ympkvisten.
3. Ymparna är tillskurna och inpassande.
4. Vulktejp håller ympen stadigt på plats mot underlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vid ympning är det viktigt att täcka snittytorna med Lacbalsam.
6. Ympen har växt fast och utvecklat blad 30 juni 2007.