Styrelsen har ordet

postat i: Styrelsen har ordet | 0

Ewa Sangert skriver:

Sommaren stod lite på paus kändes det som efter en kraftig regnskur och ingen sol i sikte, och då passade det bra att avsätta kvällen för ett nytt styrelsesammanträde. Vi började med en rapportrunda från de olika ansvarsområdena och arbetsgrupper som finns inom föreningen.

Styrelsen fick information kring problemen med att få molokerna tömda, trots intensiva påtryckningar från föreningen på leverantören. Till slut skedde tömning, men det krävde många extra telefonsamtal och extra arbete med att lösa det mest akuta med extra sopkärl. 

Tyvärr har vi fått besked om att den mittersta moloken är trasig och därför inte gått att tömma ännu. Vi arbetar vidare med att hitta en lösning så vi får även den tömd snarast möjligt. Tack till alla kolonister för visad förståelse och att inga soppåsar blivit lämnade utanför molokerna.

Från fritidsgruppen rapporterades att arrangemanget Barnens dag hade gått väldigt bra med många som hjälpt till att hålla i trådarna. En mycket uppskattad aktivitet av alla som deltog.

Nästa ämne som diskuterades var om föreningen har några regler från staden som vi behöver ta hänsyn till när det gäller initiativ kring att skapa en äng på en del av kolonilotten. Generellt tycker styrelsen att det är ett gott initiativ att anlägga en liten del av trädgården som äng för att främja livsvillkoren för våra viktiga insekter , men det bör vara en tydligt  mindre begränsad yta av gräsmattan. I ordningsreglernas punkt 4 står att ”Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck.” och det är ju något att ta hänsyn till när det gäller att anlägga en liten äng. På en ängsyta frodas även lätt ett stort antal olika ogräs och det är ju inget vi önskar ska spridas frön från över koloniområdet.

Några exempel på bra växter för bin och andra pollinatörer som förstås fungerar lika bra i en rabatt som på en ängsyta är (ett- och tvååriga växter) Bondböna, Bovete, Dill, Honungsfacelia, Koriander, Kornvallmo, Kungsljus, Malvor, Ringblomma, Rudbeckia och Solros. (Fleråriga växter) Anisisop, Blodnäva, Blå bolltistel, Blågull, Fingerborgsblomma, Kantnepeta, Kärleksört, Libbsticka, Prästkrage, Stjärnflocka och Stockros. En mer omfattande växtförteckning som pollinatörerna uppskattar finns att läsa på Naturskyddsföreningens hemsida.

Den 4 aug kl.13.00 är det dags för det årliga sommarträffen vid festplatsen. Vi diskuterade vilka frågor som kan var bra att informera om och hur vi lägger upp arrangemanget praktiskt. Vi har även bjudit in trädgårdsskribenten Ulrika Flodin Furas som berättar om sin nya bok som handlar om stadsodlingens historia.

Det har inkommit en del frågor kring den samtyckesblankett med anledning av GDPR-lagstiftningen och det kommer vi att ta upp och förklara hur styrelsen har tänkt kring den fortsatta hanteringen. Flera har bland annat undrat varför vi frågar efter e-postadress men inte telefonnummer. Den beror på att föreningen redan idag har  personuppgifter (inklusive telefonnummer) i vårt medlemsregister, men vi saknar uppgifter om mejladresser. Tanken med att samla in dessa är för att underlätta kommunikation från styrelsen till föreningens medlemmar och på sikt kunna minska vårt behov av att göra utskick via posten. Mejladresserna kommer inte att publiceras i medlemsmatrikeln. Mer om detta kommer på sommarträffen, så glöm inte att notera den i kalendern.

Den 25 och 26 augusti är det dags för de årliga informationsträffarna för de som står i intressekön för att få möjlighet att få bli en kolonist i vår förening. Styrelsen har beslutat att fortsätta med det uppskattade inslaget att de som deltar även ska få titta in i trädgården hos någon av våra nuvarande kolonister. Vill du visa din trädgård för intresselistan i slutet av augusti, meddela intresset till någon i styrelsen under sommarträffen eller till koloni.skarp@telia.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *