Sommarträff med drag…

postat i: Okategoriserade | 0

Äntligen kunde vi åter träffas, förstås med avstånd och utomhus, men söndagens sommarträff kändes som ett välkommet steg i riktning mot ett mera normalt koloniliv igen. Uppskattningsvis var vi mellan 80 – 100 kolonister som samlades till söndagens sommarträff på festplatsen. Föreningens ordförande Mattias Ljunggren hälsade alla välkomna och inledde träffen med att utlysa en tyst minut till minne av de kolonister som inte längre finns med oss.

Efter den sedvanliga presentationen av styrelsens ledamöter så gav styrelsens ordförande en resumé gällande slamtömningsfrågan:

 • Strax före midsommar fick föreningen information om att vid en skyddsrond på området noterats att det finns ett flertal faktorer som inte uppfyller kraven för en trygg och säker arbetsmiljö för personalen som sköter slamtömningen.
 • Efter ett par veckor med intensiva kontakter och möten mellan föreningen och berörda aktörer kring slamtömningen, Stockholms stad, Stockholms Koloniträdgårdar, Koloniträdgårdsförbundet med flera så görs en uppföljande skyddsrond den 8 juli.
 • Efter den uppföljande skyddsronden kom föreningen, Stockholms Vatten och Avfall och deras underleverantör Pre Zero gemensamt fram till en överenskommelse om vilka åtgärder som krävs av respektive part för att det fortsättningsvis ska kunna ske slamtömning på området.
 • Under hösten kommer frågan att fortsättas att diskuteras och följas upp på olika sätt. Detta för att ärendet om möjligt ska anses som utrett och klart inför säsongen 2022 och att alla åtgärder som krävs för att säkra upp slamtömningen på vårt område finns på plats. Så fort någon ny information finns kommer styrelsen informera om detta.

Ewa Sangert, vice ordförande och föreningens odlings och fruktträdsansvariga, informerade om att föreningen i överenskommelsen utlovat att alla häckar som ligger mot korsningar ska ha en max höjd på 90 cm och den höjden gäller 5 meter åt varje håll i korsningen. Denna höjd gäller under hela säsongen dvs 1-maj-30 september. I våra ordningsregler står det att lotten ska vara i iordningställda senast den 15 juni och att häckarna får vara en meter höga i  korsningar. Denna skrivning kommer behöva justeras av årsmötet till att inkludera att häckar får vara max 90 cm i korsningar och att detta gäller under hela säsongen.  Häckens bredd får inte heller inkräkta med mer än max 20 cm på vägen. I dagsläget utgår vi från kolonisternas goda omdöme att hålla häckens bredd starkt begränsad mot vägen. Även ett nytt textförslag till ordningsreglerna gällande häckarnas bredd mot väg kommer behandlas av årsmötet.

Notera att också träd och buskar måste ses över och beskäras om de på något sätt kan anses försämra sikten i korsningen. Detta gäller även om växtligheten inte har något grönskande överhäng mot vägen.

Jeanette Grill, ansvarig för administrationen av föreningens parkeringsplatser påminde om att hyrda parkeringsplatser endast är för eget bruk. Hyrande kolonist är ansvarig för skötseln av den egna parkeringsplatsen. Inga släpkärror är tillåtna på parkeringsplatserna och parkering med släpvagn tillåts längs vägarna om den är kopplad till bil. Styrelsen skickar också med uppmaningen till alla kolonister att inkomma med motioner som ger förslag till hur vi bäst kan lösa parkeringssituationen på området.

Matts Pihl, föreningens väg och vattenansvarige informerade om att spolning av vägbrunnar kommer att ske under v 34 och att grusning av de större vägarna kommer att genomföras inom kort.

Carina Lenngren (lott 435), valberedningens sammankallande presenterade sig och kollegorna i valberedningen Brita Zellhann (lott 449) och Yvette Häggqvist (lott 178).

Valberedningens sammankallande konstaterade att föreningens styrelse haft ett mycket intensivt år inte minst på grund av att slamtömningsproblematiken hastigt dykt upp som en akut och svårlöst situation som krävt en betydande arbetsinsats. Att som styrelse ansvara för driften av koloniområdet på uppdrag av föreningens årsmöte är ett stort ansvar som kan kräva en rad tuffa beslut. Vi har som arrendatorer av kommunens mark har många bestämmelser att följa och som regleras av kommunen.

Ett uppdrag i vår förening är till största delen en ideell arbetsinsats. Kom ihåg att vi är alla kolonister och alla vill göra vårt bästa med vårt engagemang och se vår förening gå framåt.

Att behöva uppleva att vi i vår förening emellanåt har hårt samtalsklimat med både personangrepp och tveksamma misstolkningar som inte grundar sig på fakta inte ok. Självklart får och ska vi kunna tycka olika i frågor men vi måste alltid hålla en god ton i våra samtal, kunna skilja på sak och person och självklart aldrig gå till personangrepp. Är du undrande till varför ett beslut tagits, ställ en fråga till styrelsen om vad som ligger till grund för beslutet och hur diskussionerna gått. Då kan du i alla fall få en tydligare bild av situationen och se båda sidorna av frågan.

Nomineringar till föreningens olika uppdrag (styrelse, kassör, revisorer och valberedning) görs senast 31 oktober 2021. Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag och vi välkomnar att du nominerar någon du har förtroende för/eller dig själv, då vi söker ledamöter för olika uppdrag. Valberedningen kommer att intervjua samtliga nominerade.

Skicka  din nominering med motivering till valberedningen@koloni-skarpnack.se

alternativt lämna i föreningens postlåda vid klubbhuset eller i Carina Lenngrens brevlåda vid lott 435.

Inkludera svar på följande frågor i ditt  mejl för att underlätta förvalberedningen:

Är kandidaten vidt

alad och tackat ja till att bli nominerad?

Vilka kunskaper har personen, som hen kan bidra med i föreningsarbetet?

Vilka erfarenheter har den nominerade/sökande av föreningsarbete / styrelsearbete?

 

Från den allmänna frågestunden:

 • Problem med att hålla hastighetsgränserna på området.
 • Det är föreningen som är ansvarig för skyltningen på området och som får bekosta eventuell framtagningen av skyltar.
 • Farthinder på vägbanan ger i längden resultatet att vår dränering blir sämre genom skakningar i och med bilens ”studs” efter hindret. Därför är det inte tillåtet att lägga ut farthinder på eget initiativ.
 • Återkom gärna med motioner om hur vi kan motverka överträdelse mot gällande fartbegränsning på 10 km.
 • Önskvärt att få ett automatiskt svarsmeddelande som bekräftar att mejlet framkommit till styrelsen eller till andra mailadresser kopplade till olika roller i föreningen.
 • Absolut, det ska vi följa upp och se till så att alla mejladresser till uppdrag genererar ett automatiskt svar.
 • Ett tack framfördes till styrelsen för hanteringen kring situationen gällande slamtömningsproblematiken.

 

Styrelsen vill också passa på att tacka alla som tog sig tiden att delta på sommar träffen och den goda ton som genomsyrade mötet! Det är oerhört givande att återigen kunna träffas, utbyta information och ha en trevlig eftermiddag tillsammans.

 

Tusen tack till Mats Matsson och Thorbjörn Marcusson som ställde upp och fixade korv och kaffeservering inför mötet, mycket uppskattat av alla! 💛 💛

Stort tack också till föreningens ljudtekniker Lennart Engstrand, som så förtjänstfullt ser till att vi hörs så bra när vi samlas många.

Avslutningsvis ett stort tack och varmt välkommen till en av föreningens nyaste kolonister Reine Tapper. Som i skyhöga klackar, eftermiddagens snyggast make up och mest vällagda frisyr tillsammans med sin proffsiga sidekick Therese Sandin fick oss att både skratta och sjunga allsång av hjärtans lust.